Say Goodbye to Negative Emotions and Begin Living Redemption להיפרד מהרגשות השליליים ולהתחיל לחיות גאולה

Chana Ruth Abraham, Kfar Yonah, Israel
Essays 2018

MyLife Essay Contest 2018

מבוא

רגשות שליליים מציפים ומפעילים אותנו כשנדמה לנו שמשהו השתבש בשגרה. דברים לא צפויים, ולא רצויים שנקרים בדרכנו כמו לדוגמא משבר משפחתי, הפסד כספי או מחלה. על פי ההיגיון במצב כזה אנחנו אמורים לכעוס, להילחץ, לפחד להיות מתוסכלים, לדאוג, להתעצב וכו’. הלא כן? המאמר שלפנינו יעסוק ביכולת להיגמל משימוש ברגשות שליליים במצבים שעל פי היגיון נראים כמחויבי המציאות וביכולת להביא את עצמנו לחיות גאולה כאן ועכשיו. כל יום.
אגרת התשובה של האדמ”ור הזקן, החלק השלישי בספר התניא, מהווה תוכנית עבודה מקוצרת עבור מי שהחליט לעבור תהליך ניקוי רעלים רגשי על מנת להשיב לעצמו את החיבור לחיים, לאלוקים “ואתם הדבקים בה’ אלוקיכם, חיים כולכם היום”.
במאמר שלפניכם, נתבסס על פרק ו’ באיגרת התשובה כפלטפורמה שעליה נבנה את הגישה של שיטת אית”ן (אני יודע תעצומות נפשי) אשר בזכותה ניתן להתנתק מהרגשות השליליים בצורה מקצועית ולהתחבר לרגשות חיוביים המקדמים את האדם לחיים טובים ומוארים.
התהליך מורכב משני שלבים: השלב הראשון מהווה את ההתנתקות מהתפיסות והרגשות שגרמו לו להתנהל בצורה לא תקינה.
השלב השני מהווה את החיבור והדבקות בתפיסות ורגשות המותאמות לאלוקים, תפיסות ורגשות אמת המשפיעות על המערכת השכלית, המערכת הרגשית וממילא משתלשלות אל מה שנקרא בחסידות ה”לבושים” של הנפש, ביטוייה החיצוניים: המחשבה, הדיבור והמעשה ומשנות אותן! לחשוב אחרת, להרגיש אחרת לעשות אחרת…
בפרק ו’ מבאר האדה”ז את המושג “גלות השכינה” כמצב של דפורמציה ועיוות של מערכת זרימת האנרגיה האלוקית לעם ישראל.
לשם המחשת העניין נדמה זאת למכונת כביסה תקינה שיש בה מנגנון שלא מאפשר כניסה של מים כל עוד הדלת לא נעולה הרמטית במטרה לחסום נזילה של מים מחוץ למכונה. במידה ומנגנון זה יתקלקל, תתאפשר כניסה של מים גם אם הדלת לא נעולה. היתרון הוא שלא חייבים לתקן את הדלת, אפשר להשתמש במכונה גם במצב כזה אך החיסרון הוא שיחד עם הכיבוס של הבגדים, יידרש מבעלת הבית לגרוף את המים הנוזלים מחוץ למכונה לאורך כל זמן הפעילות של המכונה!
בזמן שבית המקדש היה קיים, זרימת האנרגיה הייתה בערוצים הנכונים בלבד! המכונה הייתה תקינה. אם יהודי חטא נוצר מצב לא רצוי שגרם לשני דברים לקרות: הראשון, פגם, חציצה וניתוק בינו לבין הבורא “כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין ה’ אלוקיכם”.
ודבר שני, היהודי פתח את עצמו לאנרגיות שליליות, “עבירה ” מלשון “העברה” היהודי מעביר לכוחות הטומאה (סיטרא אחרא, בארמית) המתבטאים ברגשות שליליים את השליטה והניהול של החיים שלו.
בעקבות העבירות שהוא עשה, מיד היה מפסיק לקבל זרימה של אנרגיה אלוקית. כדי שהיא לא תזרום החוצה, אל היכלות הטומאה. וכך היהודי היה מת במקום או מקסימום מחזיק מעמד עד גיל ששים כך שלא ייווצר מצב שיהודי המקבל כוחות מהקב”ה יהפוך להיות גשר למעבר אנרגיה חיובית לכוחות הטומאה.
קצבת כמות השפע ודרגת השפע לטומאה תלוי ומושפע ישירות מהתנהגות של עם ישראל ,אשר מקיימים את רצון ה’ בקיום תורה ומצוות. השפע והחיות האלוקי מגיע ומושפע למקומו הנכון ומחזק ומגדיל את הקדושה. אך כאשר עם ישראל, במצב שאינם מקיימים את רצון הבורא, ניתנת אפשרות לטומאה לקבל את החיות השמור לקדושה.
כוחות הטומאה הם כוחות שברא הקב”ה אשר תפקידם להסתיר ליהודי את מציאות הבורא ובכך לאפשר לו בחירה חופשית.
כשחרב בית המקדש, התקלקל המנגנון “ובפשעכם שולחה אמכם” גלתה השכינה. כלומר, החיות האלוקית יורדת גם כשהדלת פתוחה, גם כשהיהודי חוטא ונפתח לקשר עם הטומאה, הוא ממשיך לקבל אנרגיה קדושה המועברת אליהם.
נמשיל משל נוסף להמחשת העניין: אבא עשיר ולו בן חכם ומיוחד. הבן התחנך אצל טובי המחנכים ועשה חיל. האב מאוד אוהב את בנו ושמח בו. ביום הבר מצווה, פותח האב חשבון בנק אישי עבור בנו ובכל יום הוא מעביר לו בהוראת קבע סכום מסוים כדמי כיס. לאחר שנתיים מבחין האב כי לצערו הרב, בנו מתרועע עם נערי רחוב ולומד ממעשיהם, הולך עימם למקומות לא ראויים ומבזבז את כספו בבילויים עם חבריו. חבורת הנערים נהנתה מאוד מכך שבן העשיר התחבר אליהם. לבן העשיר יש הרבה כסף בחשבון הבנק והוא מממן לכולם את הבילויים. כולם נהנים על חשבונו. בן העשיר לא כל כך מבין מה כאן לא תקין. אין לו ערך לכסף, הוא לא מבין כמה מאמץ נדרש כדי להשיג אותו והוא גם לא קולט שהוא מהוות “משאבה” של כסף עבור “חבריו”.
האב מבין לאיזה מצב ביש הבן שלו נקלע ומפסיק את תזרים המזומנים. הבן ממשיך למשוך כסף כהרגלו עד שהבנק חוסם לו את החשבון ואין לו יותר אפשרות לממן לעצמו את הבילויים וממילא גם לא לחבריו. בצער רב הוא נאלץ לחזור לחיי השגרה, להתנצל בפני אביו ולמצוא דרך איך לפייס את אביו כדי לחזור ליחסים שהיו לפני כל ההידרדרות הזו.
ברגע שהאב מזהה שהבן חזר לעצמו ואכן התחרט, ניתק את קשריו עם חבורה זו, מחזיר האב את ההוראה לבנק ואפילו נותן לו מענק על הצעד האמיץ לחזור “הביתה”.
התסריט הזה מתאים לתקופה שבית המקדש היה קיים אך ישנו תסריט אחר המתאים למצבנו היום. השינוי בתסריט השני הוא שהאמא מתערבת במהלך ולמרות שהאב רוצה להפסיק את ההוראת קבע, האמא נותנת הוראה לבנק להמשיך להזרים לבן את הדמי כיס, קשה לה לראות אותו “סובל” ומסתובב ללא כסף…
הבן, בינתיים מעמיק את הקשר עם החברים והם מושכים אותו בחבלי עבותות אהבה ולאט לאט הם מצליחים לקבל ממנו את הקוד הסודי לכניסה לחשבון, הם משכנעים אותו להפוך אותם למורשי חתימה על שיקים, מקבלים ממנו ייפוי כוח לתת פקודות בחשבון והוא מתפתה ונותן להם את כל המידע. בסופו של דבר הם משתלטים לו על החשבון ונוצר מצב שהוא צריך לבקש מהם כסף בכל פעם שהוא צריך. הבן לא מרגיש את הבור שהוא חופר לעצמו כי החברים האלה מאוד מיומנים בנתינת הרגשה טובה, מרעיפים עליו מחמאות והיות ואין לו קשר עם אבא שלו, הם מהווים עבורו סוג של תחליף הנותן לו ביטחון ותחושת ערך.
בפרק ו’ האדה”ז מתאר זאת במילים: “שכל שפע וחיות הנשפעת לאדם התחתון בשעה ורגע שעושה הרע בעיני ה’ במעשה או בדיבור או בהרהורי עביר וכו’ הכל נשפע לו מהיכלות הסיטרא אחרא… והיכלות הסיטרא אחרא מקבלים ויונקים חיותם מהתלבשות והשתלשלות השפע די’ ספירות דנוגה הכלולה מבחינת טוב ורע… וככה ממש בשורש נשמת האדם ומקורה מבחינת ה’ תתאה הנ”ל הוא ממשיך ומוריד השפעתה על ידי מעשיו הרעים ומחשבותיו עד תוך היכלות הסיטרא אחרא כביכול שמשם מקבל מחשבותיו ומעשיו ומפני שהוא ממשיך להם ההשפעה, לכן הוא נוטל חלק בראש וד”ל”
המילים האחרונות בציטוט מסבירות את התופעה של היהודים החיים בטוב ובנעימים למרות שעוברים עבירות.
החברים של בן העשיר, מאוד ממולחים. הם יודעים שיש בידיהם דג שמן. כדי שהדג הזה לא יחמוק מידיהם, חשוב לתחזק את הקשר אתו כל הזמן ולהרדים את היכולת שלו לקלוט את התרמית לכן הם מפנקים אותו בבונוסים על כך שהוא העביר להם את השליטה על החשבון. כל פעם שהוא מנסה לשאול שאלות על ההתנהלות בחשבון או מנסה לעקוב אחר מעשיהם, הם זורקים לעברו כמה מטבעות זהב כדי שיתעסק בהם ויפסיק לשאול שאלות מיותרות…
“וזוהי בחינת גלות השכינה כביכול, להשפיע להיכלות הסיטרא אחרא אשר שנאה נפשו” כך מתאר האדה”ז את האב הממשיך להזרים תקציבים לבן שלו למרות שהוא יודע שכל הכסף הזה הולך לחברים הלא ראויים שלו ועם הכסף הזה הם שולטים בבן שלו ואף צוחקים על כסילותו ואווילותו.

המהפך בעלילה

בסוף פרק ו’ האדה”ז כותב: “וכשהאדם עושה תשובה נכונה אזי מסלק מהם ההשפעה שהמשיך במעשיו ומחשבותיו כי בתשובתו מחזיר השפעת השכינה למקומה”
כשהיהודי מתעורר וקולט מה מתחולל בנפשו פנימה, מבין שהוא תחת שליטה של הרגשות שהליליים ובכל פעם שהחיים מאלצים אותו לאזור מותניים ולהתאמץ, הוא משתמש ברגש שלילי כלשהו כמו אדישות, ייאוש, חוסר אונים, בלבול וכד’ ואין לו גישה לכוחותיו החיוביים של אומץ, לאחריות, לנחישות, לאמון העצמי ודומיהם, מסתבר שהחשבון בנק שלו לא ממש בשליטתו ואם הנפש שלו חשובה לו, צריך להתחיל להיפרד מהחברים הסימפטיים” שליוו אותו עד היום אבל בעצם רימו אותו ובמקום לקדם אותו ולסייע לו להצליח באתגרי החיים, הם רק גרמו לו להתנוון ” כי נופת תיטופנה שפתי זרה… ואחריתה מרה כלענה” (משלי ה, ג)

התהליך המעשי על פי שיטת אית”ן

בשלב זה של החיבור נעבור ליישום התהליך בנפש בצעדים ברורים ומעשיים:
צעד ראשון: שלב המצלמה
בוחרים סיטואציה מאתגרת מהחיים האישיים. מתארים לפרטי פרטים מה הן העובדות במציאות. (מתמקדים בעובדות בלי פרשנות)
צעד שני: שלב התקווה
רושמים על דף איזה רגשות חיוביים לדעתנו יסייעו לנו להתמודד נכון בסיטואציה זו. (מצו”ב דף רגשות שנלקט ממטופלים שעברו תהליך זה אצלי בקליניקה לאורך השנים)
צעד שלישי: שלב הזיהוי
רושמים על דף את הרגשות השליליים שאנחנו מרגישים כרגע מול הסיטואציה.
צעד רביעי: שלב הניתוח
בוחרים רגש שלילי אחד מתוך הרשימה ומתחילים לדמיין את הרגש כדמות , מעין “מישהו” ולנתח אותו באמצעות השאלות הבאות:

1. לפני כמה זמן התחלתי להרגיש את הרגש הזה?
2. כל כמה זמן הוא מופיע אצלי בלב?
3. כמה זמן הוא נשאר בכל פעם שהוא מגיע?
4. כמה אחוזים הוא תופס מהלב שלי כשהוא נוכח?
5. איך התפקוד שלי כשהוא נוכח אצלי?
6. כשהוא לא נמצא, התפקוד טוב יותר?
7. האם אני זקוק לו?
8. מה הוא מסביר לי על המציאות?
9. מה המטרה שלו? לאן הוא מעוניין להוביל אותי בסופו של דבר?
10. האם יש לו שותפים? מי עוד מצטרף אליו?
11. מאיזה רגשות חיוביים הוא מפחד?
12. אם רגשות אלו פתאום יופיעו ויתחילו להתפתח, מי יסבול מזה? ומי ירוויח?

צעד חמישי: שלב ההתפכחות
לתאר מה הבנתי על הרגש השלילי הזה? איזה מין טיפוס הוא?

צעד ששי: שלב הגאולה
לנהל אתו מאבק אינטלקטואלי. לדמיין כאילו הוא עומד מולי ומרצה את טענותיו ואני עונה לו ומפריך אותו ואז מה הוא יענה לי ואיך שוב אני מפריך אותו עד התבוסה הסופית.

הערה חשובה:
התיאור הנ”ל הוא בעצם מהלך טיפולי שפיתחתי. ידוע הכלל שאין חבוש מתיר את עצמו ובמצבים מורכבים נדרש טיפול מקצועי אצל מטפל מוסמך בשיטה זו. שאלות אלו יכולות להיראות תמימות אך הן טומנות בחובן מהלך מהפכני בנפש ולכן יש מקום להשתמש בכלי זה רק האדם עבור עצמו ולא לנסות לטפל באחרים ללא הסמכה ממכון אית”ן. במידה וחיבור זה מתפרסם במלואו ומתעוררות שאלות בעקבות התרגול המוצע כאן, ניתן לפנות לאתר המכון: meitan.co.il


פרופיל שיטת” איתן”

השורשים של שיטת “איתן”

את שיטת איתן פיתחתי בשנת 2005 על בסיס הפילוסופיה המוגשת בספר ה”תניא”.
למרות שספר התניא מבוסס על הקבלה ,ייחודיותו מתבטאת בכך שהמחבר מאפשר ללומד לראות תצלום ברור של מבנה הנפש והאינטראקציה המתחוללת בין כל חלקיה. בגדול, הוא מחלק את הנפש לשלושה חלקים: “נפש בהמית” , “נפש אלוקית” ו”נפש שכלית” הוא מגדיר כל אחת מהן ומתאר את אופן פעולתה.
הנפש האלוקית היא זו המכונה בדרך כלל ה”נשמה”, חלק אלוקי ממש הנושאת אפיונים אינסופיים, המסייעים לאדם התקדמות, צמיחה, התפתחות, הצלחה בהתמודדות בכל מצב הנקרה בדרכו של האדם בחייו.
הנפש הבהמית היא קבוצת רגשות החוסמים אותנו בפני ההתפתחות והצמיחה.
ספר זה, אינו עוסק בטיפים או פתרונות לבעיות כאלה ואחרות אלא “מרים את השטיח”, “נכנס לחשבון הבנק” הרגשי של האדם ובודק מה קורה עם המשאבים והאוצרות שאלוקים מעניק לכל אחד כדי לאפשר לו להצליח בכל המשימות המגוונות המוטלות על כתפיו בחיי היום יום מבלי להתעלם מהרגשות החוסמים את אותם משאבים.
מסתבר שמה שקורה ברובד הרגשי, מקרין על טיב התפקוד של האדם. לכן, כדי לשפר את איכות התפקוד רצוי לבדוק איזה רגשות מלווים את העשייה.
ישנם שני סוגים של רגשות: רגשות חיוביים:DRIVE ורגשות שליליים:REVERSE. מה שמוגדר בספר התניא כנפש אלוקית ונפש בהמית.
ככל שילוו את העשייה יותר אחוזי רגשות חיוביים, התפקוד יהיה יעיל וממוקד יותר וככל שילוו אותה רגשות שליליים התפקוד יהיה מסורבל ולקוי וממילא התוצאות יהיו בהתאם.
הנפש השכלית היא הבוחרת. היא האמורה ללמוד ולהשכיל כך שתהיה לה מספיק ערנות לזהות את המחסומים כנפרדים מעצם האישיות כדי לאפשר לנביעה הפנימית לנתב את האדם בדרכו הייחודית בחייו.
שיטת “איתן” מתרגמת את הנכתב בספר ה”תניא” כפילוסופיה לדרך יישומית, פרקטית המאפשרת לכל אדם באשר הוא לחיות על פיה ולממש את היכולות האינסופיות הטמונות בנפש האלוקית בחיי היומיום.

ייחודיותה של השיטה

הבשורה שמביאה אתה שיטת איתן, היא היכולת להיכנס לעולם הרגשות ולעשות בו סדר. התעוזה לסמן את הרגשות השליליים שמאחורי המילים הנאמרות או ההתנהגויות המפריעות ולהתמודד מולם, להכיר אותם ולהתנתק מהם. להבין שאפשר לוותר עליהם כי יש אלטרנטיבה הרבה יותר טובה- הרגשות החיוביים ויותר מכך- אנחנו חיוביים והרגשות השליליים רק מפריעים לנו להיות מי שאנחנו.
הביטחון בדרך (למרות התעתוע שיכול לאחוז במטפל עצמו בעקבות הרגשות השליליים שלו עצמו) מגיע מספר התניא ושיטת איתן מאפשרת להפוך את העיקרון הנ”ל לתהליך גמילה מבריא שבעקבותיו נפתחים חיים מלאים יותר ואיכותיים יותר.