החסידות ככלי עזר למטפל

Tammy Kuperman. Ramat Gan, Israel
Concepts in Chassidus / Essays 2019

במאמר שלהלן בדקתי כיצד תורת החסידות מהווה כלי טיפולי עבור מטפלים מקצועיים.עסקתי בשלושה הבטים :

ההבט הפסיכולוגי , החסידות מסבירה על תהליכי הנפש הגורמים לאדם להתנהלות כזו או אחרת.

ההבט השכלי, הנותן לאדם כלים להסתכלות על הבעיה.

ההבט המעשי, איך לתרגם הלכה למעשה ולהביא לפתרון הבעיה אך ורק באמצעות העברת עקרונות חסידיים למטופל.

מהו החידוש  בדרך טיפול כזאת?

הטיפול הפסיכולוגי המסורתי, הפרוידיאני, אינו דורש כמעט התערבות המטפל.  השאלות שמציג הוא למטופל, אמורות לעורר בזה האחרון  את התשובות לשאלותיו הוא.

גם היום, כאשר המטפלים מתערבים יותר , אין הם אמורים לתת תשובות , על אף שיש היום גלישה כזו בטיפול , ודאי יותר מבעבר.

היות שבימינו הבריות קצרי רוח הם, אימצו שיטה חדשה, שיטת  הC B T-

והיא השיטה הרווחת היום. גם הקאוצ’ינגים למינהם עוסקים בזאת.

C B T   היא שיטה מתערבת, המלמדת שנוי התנהגותי, אשר בעקבותיו אמורה הבעיה להפתר,. היא איננה עוסקת כמעט בשורש הבעיה , אלא מתמקדת בדרכי פתרון. לפיכך היא עלולה להיות קצרת טווח לא רק בחלק בו היא מתימרת להיות קצרה יותר, הדרך לפתרון, אלא קצרת טווח גם לגבי תוצאות  הטיפול.

שיטת הטיפול  על דרך החסידות היא חדשנית. לא רק בגלל שהיא שיטה מתערבת. (כ-C B T)

החידוש הוא שבאמצעותה, ניתן תוך הסברים לוגיים בלבד להגיע לליבו של המטופל, ולגרום לשינוי.

יש בה את שני האלמנטים : מעורבות מצד אחד, וירידה לשורש הבעיה מצד שני. ואף השגים משמעותיים בטווח קצר יחסית. ואלמנט נוסף חדשני: ניתן להגיע לפתרון באמצעים לוגיים בלבד.

כיצד?

המטפל פותח בהסבר מפורט על שורש הבעיה שהוצגה בפניו על פי התפיסה החסידית. בהמשך מתפתח דיאלוג, ומתגבר הצורך בעקרונות חסידיים נוספים.

מנסיוני על אף שהטיפול נעשה בדרך לוגית לחלוטין, הסברים מסוג זה עושים “סדר בראש” ומתקבלים באופן שמשפיע אוטומטית על רגשותיו של המטופל, ומסייעים לו בדרך מהירה לשינוי, יותר מדרכים אחרות.

הסברים אלה אמורים להיות מחוזקים  באמצעות דוגמאות ממחישות על דרך ההסבר החסידי. (להלן משל הרבי הרש”ב אודות מציאת מקורות מים) וכן בעזרת סיפורים על חסידים ואנשי מעשה אשר מהווים דרך לימוד ומשל לחיים כתפיסת החסידות אשר כל דבר שראית, עליך ללמד מכך דרך בעבודת ה’. (להלן הסיפור של ר’ מנדל)

לשם הדגמה השתמשתי בארבעה עקרונות חסידיים שונים, המשמשים להבנת בעיה אחת , ולסיוע בפתרונה.

הבעיה היא: חוסר שביעות רצון במערכת נישואין.

העקרונות החסידיים המרכזיים הם:

  • מטרת ירידת הנשמה לעלמא הדין.[1]
  • האדם נולד למאבקים.[2]
  • כל נשמות ישראל ממקור אחד הן.[3]
  • אפקט המראה.[4]

הערה: בדוגמא המוצגת מטה, אין העקרונות החסידיים מוצגים לפי סדר מסוים אלא תוך הדינמיקה הצוצרת בטיפול, כך יש לפעול גם במהלך הטיפול עצמו.

במהלך הטיפול על הגורם המטפל לעבוד בשלשה שלבים:

השלב הראשון: לנטרל את תחושת הבדידות.  (כולנו באותה סירה. אין אדם שבן הזוג שלו מושלם. )

על פי התפיסה החסידית כי האדם נוצר למאבקים.

השלב השני: לנטרל את הרגשות השליליים כלפי בן הזוג.

על פי התפיסה החסידית אשר כל נשמות ישראל ממקור אחד הם.

השלב השלישי : להסביר למטופל את מקור הבעיה.

הבהרת מטרת ירידת הנשמה ואפקט המראה.

כח החיכוך- הקדמה

הנשמה יורדת לעולם כדי לגלות בה כוחות שלא התגלו בה למעלה.

אחרי שמתגלים בה כוחות אלה הם משתמרים בה לתמיד והופכים חלק ממנה.

בעוד הנשמה ישובה מתחת לכסא הכבוד, אין לה צרכים ומאוויים מלבד החיבור לאלוקים.

זהו הצורך הטבעי שלה, ואין היא משקיעה בכך כח מיוחד.

על ידי הירידה למטה היא נחשפת לנסיונות שונים אשר עליה להתגבר עליהם כדי לזכות בקירבה לאלוקים.

התגברות על נסיונות אלה מגלים בה כוחות חדשים ומבהירים ביתר שאת את קרבתה לאלוקים.

המפגש עם הוויות העולם הזה, יוצרים כח חיכוך והתנגדות , ואם הנשמה לא מצליחה לשרוד את הפיצוץ , היא מתרחקת ממקורה.

לפעמים פיצוץ זה נוצר לא כמקרה חד פעמי, אלא לאורך זמן רב יש חיכוכים רבים המתישים את כוחה של הנשמה, ויוצרים מצבי קיצון אשר מכריחים אותה להתעלות על עצמה .

כאשר היא מצליחה לעמוד מול נסיונות אלה, הנשמה מקבלת מקום של כבוד מרומם יותר לפני האלוקים.

יש מצבים בהם אין הנשמה יכולה לעמוד בנסיון.

מצבים אלה נתונים לה בכדי שתוכל לבדוק את גבולותיה להבא.

במאמר זה אדון בארוע המכונן ביותר אשר גורם לנשמה להתחכך בעולם הזה בקיצוניות הרבה ביותר, על פי החסידות , חיי הנישואין.

” נישואין של כל יהודי אינם ענין חשוב רק אצלו בחייו הפרטיים אלא ענין כללי גם למעלה כביכול.

אז מתחילה עבודתו העקרית בעשיית דירה לה’ יתברך בתחתונים[5] ”

השלב הראשון- צעד אחד לפני החופה

כאן על פי החסידות חל אפקט המראה:

ידוע מתוך כתבי הבעל שם טוב : הזולת הוא הראי.

במאור עינים פרשת נח: כאשר רואה האדם רע בזולתו הרי זו הוכחה שדוגמת אותו הרע נמצא בו בעצמו.

וכמו אדם המביט בראי, אם פניו נקיים אינו רואה במראה שום דופי. אבל אם רואה לכלוך בראי אין זאת אלא כי פניו מטונפים.

ובמאמרי אדמו”ר הרש”ב: עין טובה רואה אך טוב בראי.

*

בעת הפגישות היה ברור לו ולה לגמרי  כי אין בכל העולם נפש תאומה ותואמת לו מלבד כלתו לעתיד , לאחר זמן לא ארוך מתחוור לבני הזוג כי עשו את טעות חייהם.

איך קורה דבר כזה?

כל הענין נעוץ בטריק  שמיימי הקרוי “טריק התיקון”. הטריק הנ”ל תפקידו לתעתע בכל אחד מהצדדים על מנת שיבחר בדיוק מי שבמראה ממול, כדי שבמהלך חייו הבוגרים יתקן את הדרוש תיקון בו עצמו.

מורנו הבעש”ט אמר כל דבר ודבר אשר האדם רואה או שומע, הוא הוראת הנהגה בעבודת השם[6].

איך מתבצע התעתוע?

כאשר הוא נפגש עם בן זוגו לעתיד, הוא בטוח לגמרי כי מצא בו כל התכונות הנעלות שהוא רוצה לפגוש בבן זוגו, שכן הוא משליך את התכונות הרצויות לו על בן הזוג הפוטנציאלי. (תכונת ההשלכה אף היא חסד מימי בראשית , אשר עוזר לו לאדם להשאר שפוי בעת שמצפונו מציק לו, והוא בטוח כי בכל אשם זה שמולו) התחושה הזו מתעצמת עוד יותר אם אחד מהצדדים מחמיא מבלי משים לצד השני, הו, אז, הנ”ל בטוח לגמרי כי מצא את בן הזוג הראוי לו למשך שארית חייו, אשר בכל ימות השנה כולל יום הכפורים ותשעה באב ישמע ממנו מחמאות ללא הכרה.

האהבה העצמית המצויה בלב כל אדם, ואשר היא חסד מן השמים כדי שהאדם יוכל לשמור על בריאותו הנפשית והגופנית, מתעצמת ברגע הסטורי זה, ותחושה זו של רוממות הרוח תוקפת אותו בעקבות מחמאות ומחוות שונות מן הצד השני.

מהלך זה נועד על מנת שיבחר האדם לעצמו בן זוג אשר ידאג כל חייו לשים מראה מול התכונות המעצבנות ביותר, אשר אותו אדם לא סובל את עצמו בגללן, ויראה אותן בבן זוגו בלבד.

והטעם למה צריך האדם להיוודע מהרע שלו באמצעות חברו, ולא באופן ישיר? הרי זה משום שעל כל פשעים תכסה אהבה (אהבת עצמו) וכל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. ולכן הדרך להביא את האדם לידיעת חסרונותיו שלו הוא, על ידי שיזמנו לו לראותם בזולתו, ומתוך זה יתבונן במצבו הוא.[7]

השלב השני- ההתפכחות

“כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך… כי יפול הנופל וגו'”. תחילת תקופת חיי הנישואין כרוכה אצל האדם בכיוון של ירידה ונפילה. יש הכרח לקבל הגבלות וכלים חדשים במחשבה בדיבור ובמעשה.[8]

*

שאלה מחדר הטפולים שאני אוהבת במיוחד היא: איך אשתך בעיניך. ולחילופין איך בעלך בעינייך?

התשובות מתחלפות, החוקיות לעולם נשמרת.

בעלי הוא קמצן עקשן ושתלטן, ואשתי היא שתלטנית , קניינית כפייתית ונודניקית.

אחרי תשובות כאלה אני מוציאה את הפרוטוקול ומדווחת על החוק שאומר כי, כל מה שאמרת זה עתה, פרט את אופיך במדויק. כלומר, אם בעלך הוא קמצן עקשן ושתלטן , כרגע הסגרת בפני את מיטב תכונותייך .בפגישות הקרובות נוכל לדון בכל אחד מהפרטים ולהוכיח, הוכחה מדעית לגמרי כי כל מה שאמרת לגביה חל עליך ולהפך.

“אשר בכל חלקי האדמה נמצאים מעינות מים חיים, וההבדל הוא רק בקירוב וריחוק ואם כן הלא הכל תלוי בהחופר וכח סבלנותו”.[9]

וההסבר בזה: כל תכונה אמצא בכולם , ההבדל הוא באיזה עומק אצליח למצוא אותה.

בהערת אגב, כאשר מדובר בבני זוג בדרך כלל תמצא אצל שניהם אותה בעיה באותו עומק.

ר’ מנדל פוטרפס סיפר כי בהיותו בכלא שיחקו שכניו האסירים לתא, בקלפים, דבר שהיה אסור שם. בכל  פעם כשנכנס השומר לבדוק על מה הרעש, היו מסתירים את הקלפים, ולמרות חיפושיו הקדחתניים של השומר, לא הצליח בשום אופן למצוא את קלפי המשחק. שאל אותם ר’ מנדל, היכן היתה חפיסת הקלפים? ענו לו, במחבוא הטוב ביותר שאפשר, בכיסיו של השומר, שם הצליח בלהטוטיהם להחביאה.

זמן קצר מאד אחרי שהמוזיקה נדמה, והפרחים נבלו , כל אחד מבני הזוג בטוח לגמרי שהוא התחתן עם בן זוגו ההפכי, כמאמר הפתגם העממי: הפכים משלימים.

“ולכן אל יפול לב האדם עליו ולא ירע לבבו מאד גם אם יהיה כן כל ימיו

במלחמה זו כי אולי לכך נברא וזאת עבודתו לאכפיא לס”א תמיד”[10].

השלב השלישי- הילדים

הרבי בלקוטי שיחות: מדוע לא תקנו ברכה על הקידושין? מפני שהם הכנה בלבד לעיקר והוא: מצוות פרו ורבו:[11]

בספר המאמרים לאדמו”ר הרש”ב: הרי הבן הוא בדומה לאב רוב חושי הבן כחושי האב.[12]

ושואל הרבי: איך נולד עשיו ליצחק? שגם בעשיו היה פוטנציאל להיות יצחק אלא שהשתמש בכוחות שניתנו לו להרע.[13]

*

אם לא למדת לקח בשלב ב’, והתחמקת מכל התגברות על נסיונות מול בן הזוג, אם על ידי בריחה מן הבית ללימודים, לעבודה או סתם למקומות הבל, קבל את הילדים:

ילדים הם ההשתקפות המדויקת של הטעון תיקון בנשמה. ומוטב לראות זאת מה שיותר מהר. אם תסרב נשמתך לזה, נדונת לכשלונות חוזרים הן  בטיב הילדים, והן ביכולת שלך להתמודד מולם.

כאשר באים הילדים לעולם מתעצמת  התחושה כי כל הילדים שדומים לי , הם הנעלים במיוחד, וכל הילדים שדומים לבעלי , הם כשלון מהלך. או ההפך הוא הנכון: כל הילדים המוצלחים פחות דומים לגמרי לבן זוגי, והגאונים דומים לי.

משימה  מחדר הטיפולים היא:

בחר אחד מילדיך וספר לי עליו.

הילד הנבחר , אינו בחירה אקראית, כמו כל דבר בעלמא הדין, הוא השתקפות של אותו הורה שבחר דווקא בו להדגמה.

בשלב זה עלינו לבחון מה דווח לראשונה? האם התכונות הנחשבות כמעולות, או תכונות שהם ההפך מזה.

בנוסף נבחן מהו אורך הזמן שהקדיש ההורה לסיפורים המאירים את הילד באור חיובי, ומולו אורך הזמן שהקדיש לספורי האור השלילי.

ציון הבחינה שקיבל ההורה יבהיר לנו במדויק האם רואה הוא את עצמו באור חיובי או להפך.

החסידות מקדישה  פרק חשוב אודות גישתו החיובית של האדם כלפי עצמו. תפקידנו כמטפלים להסיתו לכיוון זה , אם ראינו פגם בזאת.

כתוב בתניא:

אל יראה בעיניו כרשע…ויהיה עצוב ולא יוכל לעבוד ה’ בשמחה ובטוב לבב

ובתניא פרק כ”ח: כל חסרון לא נחשב האדם אלא יצר הרע שלו, שנלחם בנפש האלוקית ולכן לא יאשים את עצמו.[14]

יש הורים אשר לא יוכלו להוציא ולו מילה טובה אחת על ילדם. הרי הם שקועים בבור תחתיות, ואין להם שום אפשרות לתיקון נשמתם הם.

ומולם יש הורים המחפים כל העת, ולא רואים כלל בעיה. מדחיקים ומכחישים אלה, מושכים טיפול שמיימי בנשמתם על מנת שהפגם יהיה חשוף כל כך, ולא יוכלו להתעלם ממנו עוד.

הורים אלה ילדו ילדים אשר יעצימו את הבעיה שלהם. למשל הורים המעריכים בצורה מוגזמת חוויות שכליות, ילדו ילד המתקשה בלימודים.

הורים המעריכים בצורה מוגזמת רושם חיצוני ויופי , ילדו ילד אשר יהיה פגם במראהו החיצוני או ילד אשר התנהגותו בחוץ תהיה הפרת הגבולות באופן משמעותי.

מדוע יש זוגות המתקשים בהבאת ילדים לעולם?

מעניין כי דווקא זוגות אשר בטוחים שהם דומים גם לאחר זמן ארוך יותר, ואין להם חלוקי דיעות משמעותיים, מתקשים בהבאת ילדים לעולם.

אחת הסיבות לכך היא העדר גורם החיכוך. רק שני אנשים המאמינים כי הם שונים באופים יוכלו להביא לעולם יצירה חדשה. כשם שאין אפשרות ששתי נשים תלדנה ילד משותף , כך אין אפשרות ששני אנשים מאותה מהות יעשו זאת.

ומכאן האבסורד: ככל שאתה מאמין שאתה שונה מאד מבן הזוג, כך יהיה לך קל יותר להביא איתו ילד לעולם.

הילד הוא בעצם  התיקון, כלומר ההבנה כי הוא יצירה חדשה המורכבת משניים שונים, שהצליחו לאחד את הכוחות באופן שהם מתקימים כזהות אחת מושלמת שהיא בנם המשותף.

עם השנים ככל שההכרה בדמיון שבן בני הזוג מתחדדת תש כוחם מלהביא ילד לעולם.

ניתן אף לראות כי עם השנים , מתחדד אף הדמיון החיצוני בין בני הזוג. (כמובן אם מעמיק הקשר

ושניים אלה מודים בדמיונם זה לזו וחל תיקון)

לסיכום, איך לימוד החסידות מסיע להבנת חוקים קוסמיים אלה?

מבחינה שכלית החסידות דורשת מאיתנו את ההבנה שהעולם כולו הוא ישות אחת, ואין הפרדה בנשמות ישראל. ולכן אין הפרדה בינך ובין בן הזוג, ואין שוני אמיתי.

החסידות מלמדת כי עלינו להכשיר כל אדם מקטנותו להביט בראי. ומתוך כך להגיע לאהבת כל אדם מישראל. הביקורת והכעס כלפי השני מתפוגגת כאשר אנחנו מבינים כי כולנו יחידה אחת .ואם מצאתי בעומד מולי תכונות אלה, מן הסתם מצויות הן בי.

התובנה המרכזית היא , כאשר האדם משפר את דרכיו , בתוך זמן קצר מאד יראה בבן זוגו אדם נח ונעים למדי, כיון שזוהי שותפות הדדית , יחול כאן מנגנון ריטואלי מעגלי כאשר יש נכונות הדדית לשיפור.

ועל כן אין דרך טובה מנישואין להעלות את עצמו למדרגות נעלות , שכן רק החיכוך ההדדי יכול להוליד שיפור אמיתי באדם. וזוהי תוצאת האחדות האמיתית. שכן אין אתה מביא את עצמך לקצה גבול הסבלנות אלא אם אדם שחייב אתה להמצא איתו 24 שעות.

רבים חושבים בטעות כי רוב עבודת האדם נעשית בן אדם למקום. אין כמעט אתגר קשה יותר מעמידה בנסיונות בן אדם לחברו, ובפרט בחיי הזוגיות שלו.

“נשמה יורדת לעולם הזה וחיה שבעים- שמונים שנה, כדי לעשות טובה ליהודי פעם אחת, בגשמיות ובפרט ברוחניות”[15]

יש אנשים שמטלה זו גדולה מאד עבור נפשם הרגישה, ולכן ממהרים הם לברוח על נפשם מכל מערכת זוגית שהיא.

לטענתם , בן הזוג שנטשו הוא פשוט נורא ואיום,  ואין בן זוגם זה אלא דמותם המשתקפת.

בידוע הוא שהאדם בוחר אותו טיפוס של בן זוג,גם בנישואים שניים.

כיצד ייתכן הדבר?

אפקט המראה אינו משתנה. אתה שוב משליך על האדם תכונות שאתה רוצה לראות בו, ומשתמה התרוממות הרוח , שוב תראה בו תכונות מעצבנות שבך.

כאן היא תובנת הנפש על פי החסידות לפרקים בחיים שם לא עמדת בנסיון . אם הגיע לידיך שעת שבר כזו , תוכל להפיק ממנה את המירב אם תבדוק את גבולותיך, ולא תמעד להבא.

שהרי בתוך שבר הנישואין, מוכן הוא להבטיח מעל לכל ספק כי בן הזוג הבא יהיה שונה בתכלית. ואמנם יהיה שונה הוא אם אף האדם  עצמו ישתנה.

בתום הטיפול:

המטופל הפנים את התפיסה החסידית אשר מלמדת אותו כי אין האדם נולד למנוחה אלא לעבודת המידות. ולכן כולם מתמודדים עם חוסר איזון במערכת הנישואים.

(אין זה אומר כי כלל האנשים אשר אינם עוסקים בעבודת המידות, נחים הם. הרי הם שרויים כל ימיהם במרוץ אחר הבלים, בקינאה בשינאה ואף בנקם כלפי כל מי שלדעתם עומד בדרכם.)

לא בכדי התחתן הוא עם בן הזוג או בת הזוג הספציפי\ת, אין מגרעותיה שונים ממגרעותיו, ולפיכך הוא מרבה להתרגז כאשר הם מופיעים מולו.

הכעס שלו על בן זוגו, הוא בעצם כעסו על עצמו ועל תכונותיו הוא.

כל אלה אמורים להוריד באופן משמעותי את מפלס הדיכאון, הכעסים  והנרגנות, ולאמץ תפיסה חכמה יותר, שהיא עבודת השכל למען תיקון המידות.

בתום החקירה:

בדקנו את התפיסה החסידית בשלשת ההבטים  לגבי הבעיה שהצגנו: חוסר שביעות רצון במערכת הנישואין:

בהבט הפסיכולוגי מסבירה החסידות על המניע  בבחירת בן הזוג הספציפי, על פי החסידות – אפקט המראה.

בהבט השכלי: כל נשמות ישראל ממקור אחד הם. וכן, מטרת ירידת הנשמה, לחיכוך. האדם נולד למאבקים.

בהבט המעשי- במקרה שלנו הולידה תוצאת הבדיקה כי כל שלשת ההבטים חד הם שכן הפתרון נעוץ בהצגת העקרונות החסידיים בפני המטופל בלבד, ואף בלא תוספות, הדבר מביא לשינוי.

בשולי המאמר, תובנה מוכרחת :

פעמים כל התיקון תלוי במילה אחת.

כאשר הופך הייעוץ לטיפול ארוך יותר,  הו אז אני עוסקת בעיקר בשינויי הטקסטים הריטואליים שכל אחד אומר אותם כל יום בדיוק באותו אופן. הטענות חוזרות על עצמן. הלעג והציניות גם הם חוזרים. וכן השתיקות הרועמות שהן תולדת הכעס, חוזרות.

כל מה שעלינו לעשות הוא לשכתב את המשפטים הקבועים, למשפטים חכמים ואף מתוחכמים יותר.

ואף זאת על דרך החסידות שבמאמר נברא העולם[16]. אבל על זאת בפעם אחרת.


[1] לקו”ש ט”ו ויצא ג’

[2] תניא פרק כ”ז

[3] תניא פרק ל”ב

[4] הבעש”ט מאור עיניים נח, לקו”ש חלק י’ נח.

[5] (לקוטי שיחות ,כי תצא ב’ חלק י”ט)

יום יום ט’ אייר

[7] ליקוטי שיחות נח ב’ חלק י’

[8] כי תצא ב חלק י”ט

[9] היום יום ב’ באלול

[10] תניא פרק כ”ז

[11] אחרי א’ חלק י”ז

[12] תרפ”ב

[13] לקוטי שיחות תולדות ב’ חלק כ’

[14] פרק א’

[15] ה”יום יום” ה’ באייר:

[16] ספר יצירה