תחפושת ותלבושת בחסידות ,בשדה החינוכי והתראפיוטי

Sharon Colombus, Herzliya, Israel
Essays 2019 / Personal Growth

הנושא שבחרתי-התלבשות והתחפשות במשנת החסידות ככלי סיוע בעבודה התרפיוטית,ובהקנית מידות טובות וערכים.

ראשית דבר עניין ההתלבשות בתורת החסידות-

בתורת החסידות מובא בשם הבעשט שהעולם נקרא עולם מלשון העלם שמעלים ומסתיר על האלוקות

מובא בתניא בספר שער היחוד והאמונה

[ שהכל אלוקות ]וכל דבר ודבר מתקיים רק בגלל שבתוכו יש חיות אלוקית ואם היתה נעלמת החיות הזו הכל היה נהפך לאין ואפס ממש.

[ענין זה מובא בספרי החסידות [ פעמים רבות  וחלקן ציינתי במקורות  ]

אנחנו רואים לפיכך שקיים בתפיסה החסידית מושג של התלבשות דבר אחד בדבר אחר.

לדוגמא  המובאת בתניא

שמבחינת הנבראים האבן נראית כאבן ,וגשמיות נראת כגשמיות חומרית לכאורה למרות שזו בעצם תלבושת חיצונית

שהרי על פי ספר התניא בפנימיות הכל בא מרוח השם המחיה אותו

וכן מובא ,שם ובספרי חסידות וקבלה -שעצם האור והחיות האלוקית –הרי היא מתלבשת בתוך הגוף החומרי ומחיה אותו.ואין לחומר קיום אפילו לאבן כמבואר שם לולא החיות האלוקית המלובשת בו.

הדוגמא המובאת בתניא היא של אבן שעפי טבע העפר שבו יתפורר לחלקיקים

ויירקב באדמה.אבל כיוון ש ישנה חיות עליונה המלובשת בחומר היא גורמת שכל החלקיקים יגובשו לאותה אבן חומרית אחת,

דוגמא נוספת  המובאת שם-

וכן השמים עפי שער היחוד והאמונה יכולים להמשיך להיות מתוחים כרקיע כי בתוכם מלובשות אותיות המשתלשלות מעולמות עליונים יותר ומהחיות האלוקית ומקיימות את הדיבר האלוקי יהי רקיע בכל רגע ורגע.

עפי הדוגמאות הנל אנו רואים כי בחסידות יש התלבשות של העולם הפנימי בחיצוני רוח מלובש בתוך החומר

בבואי בתור תראפיסטית בדרמה תרפיה לעבוד עם אנשים וילדים

אני משתמשת במושגים הללו באופן מעשי כדי לקדם את המשתתפים ואת האנטליגנציה הרגשית שלהם ויכולתם להתמודד באופן יותר טוב בריא ויעיל בהתמודדויותהם בחיים.

למושג ההתלבשות וההתחפשות ,,ולתפאורה חיצונית יכולה להיות כפי שנראה להלן השפעה משמעותית ומרחיקת לכת על חיי האדם.

כדי שנוכל לראות את ההשפעות בצורה מדידה וישימה

נחלק במאמר זה את השפעת ההתלבשות וההתחפשות בדמות אחרת למס תחומים

1]יכולת לבטא רגשות[עיקרון ההשלכה]

כל אחד מגן על עצמו ולכן לכל אחד יותר קשה לחשוף את מצוקותיו ורגשותיו.

האדם יכול להציג עצמו בחוץ כרגוע ובפנים הוא נסער

יכול להציג עצמו כנדיב ובתוכו קנאה תהומית

הוא יכול להראות רגוע ובפנים מבעבע כעס וזעם

כיוון שאלו רגשות קשים קשה לאדם בוגר ולילדים שיכולתם המילולית ויכולתם לבטא רגשות דל לבטא את רגשותיהם האמיתיים לפני אחרים מחשש לשיפוטיות

כיוון שכך היכולת לעבד רגשות אלו לווסת אותם ולגרום לכך שלא ייצרו תגובת שרשרת לא נעימה מוגבלת מאד.

לכן בעוסקי בדרמה תרפיה בכל פעם ,אני משתמשת בתפיסה החסידית שתארתי כדי להלביש את ההתמודדות עם הרגשות הקשים של כל אדם מאחורי דמות אחרת שאותו הוא מציג בדרמה תרפיה.אני בוחרת סיפור הקשור עם אחד הרגשות[קנאה כעס דחית סיפוקים\עלבון פחד וכו]

כשהילד או הנערה מחופשים לדמות אחרת הם יכולים להשליך את הרגשות על הדמות אותה הם מגלמים וכך להתמודד עם זה.לדוגמא ל.דבר על הכעס או הקנאה של אותה דמות ולתעל את הרגשות הללו למקום חיובי כיוון שחשיפת הרגשות הללו ועיבודן לא מסכן אותם ולא גורם לשיפוטיות כי מדובר בדמות החיצונית ולא בהם

בתאטרון הטיפולי הם יכולים להציג את האיכר הזועם או החברה הקנאית אבל בתוך הדמות [בדיוק כפי שביארנו בחסידות]מלובשים הם עצמם והילדים והמתבגרים המשתתפים בדרמה תרפיה עוברים יחד עם הדמות תהליך שינוי פנימי.

2]סיוע בדימוי העצמי

בדרמה תרפיה אפשר להפוך ילד חלש ובסיפור הוא חזק\עני לגביר עשיר\ילד מנודה לילד שכולם חבריו וכוע

ועי כך אנו מסייעים לילד או לבוגר ביצירת מקום גאולי בו הוא אינו מצוי בתחתית לפחות במרחב המשחק אותו יצרנו

עקרון זה ממחיש את תפיסת החסידות והכתוב במאמרי הרבי מליובביץ בהם הוא מתאר את החשיבות ללמוד עניני גאולה ו[לחיות בגאולה]

שהנה יש פינה אחת בה המשתתף נמצא לכאורה במצב גאולי הפוך למצבו במציאות ודבר זה משפיע עליו ועל יכולתו בסיום המיפגש לראות עצמו מזווית גאולית יותר ולהתקדם לשם

3]אהבת ישראל

בפרק לב בתניא מובא היסוד של תורת החסידות אותה הדגיש הבעשט של אהבת ישראל

בחיי הילדים והבוגרים לעיתים רבות קשה להם לראות ולהתחשב בזולת מפני שהם מלאים בראית עצמם

ולכן יכולים לפגוע או לנדות ילד או אדם אחר מהחברה\או לבייש ולהלבין פני חבר ברבים דבר שחזל דרשו לגביו שעדיף לקפוץ לכבשן האש ולא להלבין פני חבר ברבים אך בפועל זה קשה ליישום

בעל התניא בפרק לב מבאר שעל מנת להצליח להגיע

לאהבת הזולת יש צורך לצאת אהבת העצמי החומרי..

בפועל לאנשים קשה מאד לצאת מאהבת העצמי החומרי ,כי הם בתוך העצמי החומרי של עצמם כל הזמן.

באמצעות הדרמה תרפיה היהודית -שיצרתי ,המשתתף יוצא מהדמות של עצמו והנה נערה שהיתה מלכת הכיתה ופגעה באחרים בהצגה היא הדחויה ולא רצויה וחווה יחס פוגעני מהחברה או ילד מחונן שתמיד ראשון בכיתה בתאטרון יכול להתחפש לילד עם לקות למידה קשה והתמודדויות רבות

ההתלבשות וההתנסות הזו  מעניקה לילדים ולבוגרים הזדמנות לקיים מה שנאמר בתניא בפועל ואכן לצאת מעצמם כביכול לתוך דמות אחרת ואז יש להם גישה להבנת האחר וקונים בנפשם יכולת לראית האחר ץ

החוויה של ההתחפשות והכניסה לעולמו החיצוני והפנימי של הזולת ולהבין את תחושותיו ומצבו

4]שינוי המידות

בחסידות מבואר יסוד ההתהפכה [התהפכה חשוכה לנהורא][התהפכות המידות][אתהפכה ממרירו למתיקא]וכו

גם כאן אני משתמשת ברעיון זה במשחק התרפיותי ונותנת לנער קמצן להיות בהצגה הנדיב החלק צדקה\או ממישהי חסרת סבלנות להכנס לדמות רגועה

וסבלנית\אישיות חומרית וגסת רוח לשחק דמות של צדיק או משפיע

היכולת לעבור מדמות אחת לשניה מעניקה לאדם את ההבנה שהעולם גמיש וגם הוא שיצר לעצמו דימוי של רגזן יכול להפוך גם במציאות לסבלן כהילל

5]אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו אמרו חזל

ידוע הסיפור החסידי על אותו יהודי פשוט שאחר לשבת והצטער וביקש מהבעשט תיקון והוא הדריכו להדליק נרות גדולים לכבודה של השבת

ותגיעה שבת המלכה והנרות כבו התיאש הכפרי וחשב שריבונו של עולם אינו מקבל תשובתו הלך זה אצל הבעשט שאמר לו שבורא עולם ודאי שמח בתשובתו אלא שיש רב אחד שהקפיד על דרך התשובה הזו כי חשב שעל עברה כזו היה צריך לקבל על עצמו עונש חמור יותר כגון וגילגולי שלג ותעניות,,והבעשט דאג שאותו רב יוזמן אליו לשבת יטעה בדרך וירגיש את

לב הכפרי.את צערו את הבושה שחש את החרטה.ויבין שזה מספיק.ואין צורך בעונש סיגופים ותעניות.

זו דוגמא לעובדה שבספרי החסידות ובספר התניא מבואר איך אדם לא יכול להשוות עצמו לאחרים

שהרי אין דומה ליושב באהלה של תורה לאדם היושב בשוק בין הסוחרים,כמבואר בתניא.

וכך ניתן להשתמש בעקרון חסידי זה עי [משחק תפקידים]

במצב של סכסוך נותנים לכל אחד לשחק את השיני שעימו הוא מסוכסך

כגון אם ומתבגרת הנמצאות בסכסוך תמידי אתן להן להציג סיטואציה ספיציפית בה כל אחת משחקת את הדמות השניה

ע”י החלפת התפקידים הן תגענה לעיקרון החסידי לא לדון את הזולת כי מהמקום שלו הכל נראה אחרת.

6]בספר התניא ישנו פרק המדבר על עולם הדמיון ואיך להשתמש בזה לעבודה רוחנית-דרמה תרפיה מבוססת על עולם הדמיון

כמטפלת רגשית אשתמש בזה כדי לעשות דמיון מודרך לאדם מפחד כאילו הוא לא מפחד,לאדם עם מגבלה לראות את עצמו מעבר למגבלה וכאן יכולים לראות בחוש איך הדרכה חסידית מביאה מזור וריפוי נפשי

8[ויזואליות-בחסידות מבואר שבזמן מתן תורה ראו את הקולות ,הרבי מבאר שהיתה יכולת לראות ויזואלית דברים שבדרך כלל העין האנושית אינה רואה

דבר זה חזר על עצמו כשישראל חצו את ים סוף

חזל אומרים שראתה שיפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי

הרבי מליובביץ מבאר שהיתה בים סוף התגלות אלוקית עליונה שכלל נשמות ישראל הגיעו לראיה ויזואלית של העולם העליון וכך יהיה גם בימי הגאולה

בחסידות מבואר שכשעם ישראל ראו ולא רק שמעו את הקולות פרחה נשמתם .

וכן כותב הרבי מליובביץ שהם לא יכלו לעזוב את ים סוף בגלל החוויה שחוו ויזואלית שם ניתן להשתמש בתובנה הזו כטכניקה תרפיוטית

כשנעשה פוטותרפיה ניתן למשתתפים לשחק משהו שהם היו רוצים להיות והם עדיין לא.מצליחים.מישהו עם פחד שלא מצליח להתגבר מישהי עם חרדה חברתית שקשה לה להשתתף בחברה אבל אם בקליפ של מצלמה או סירט היא תשחק כאילו היא כן מצליחה והוא ישחק כאילו הוא לא מפחד וכו והם אחכ יצפו בסרטון הרי שהראיה הויזואלית תשפיע עליהם ברמה שמעבר למילים.על עולם התת מודע והתת הכרה

ותייצר איתחול מחדש .זו דוגמא מוחשית כיצד רעיון חסידי ישים בטיפול התרפיוטי בדרמהתרפיה.

9]עבודה והדרכה מתוך שימחה

]בחסידות מבואר שבכל דור העבודה הרוחנית הינה אחרת..הבעשט הקדוש אמר בסיפור החסידי הידוע לחברי העיירה שהתפללו לגשם ורק בעל מוסר הצליף בהם

האשמות למר גורלם כי אין זו דרך היהדות לעבוד השם בסיגופים ותעניות -אלא בשמחה ובטוב לבב.

גישת החסידות מלמדת אותנו כיצד מתאים שנעבוד עם ילדים ונוער היום ובכלל.ובאופן של בכל דרכיך דעהו.

ובדרך זו  אני מנסה ליישם את גישת החסידות ולקדם חינוכית ,רגשית ,ערכית ,ויהודית ילדים וילדות בוגרים ובוגרות

לא עי הטפות מוסר מכבידים ומעיקים,,,אלא בגישת הרבי מתוך שימחה וטוב לבב.

9[היחס לאדם כטוב או רע מיסודו

לפני הבעשט היו גישות מגוונות ביהודות וחלקן ראו את האדם כרק רע [כי יצר לב האדם רע מנעוריו]

הגיע הבעשט ופתח דרך לראית הטוב ביהודי וראית הטוב כעיקר בכל אחד מישראל[כדברי התניא נפש אלוקית ממעל ממש]וזה יצר שוני עצום ביחס לכפרים וליהודים פשוטים שאם בגישות אחרות היו נתונים לבוז ויחס משפיל כבוריעם ועמי ארצות,הרים הבעשט את מקומם מעלה מעלה כי ראה את האין סוף ברוך הוא בכל נפש מישראל למגדול ועד קטן ודוגמא מזה מובאת בשבחי הבעשט כיצד בחר בפשוטי העם לשבת עימו בעת רעווה דרעווין בסעודה שלישית וכיצד ייקר אותם..גישה זו באה לידי ביטוי אצל אדמורי חבד כגון הרבי הרייץ שבהיותו ילד הציל את הסוחר בשוק ואף נעצר

למענו ובלבד כדי להציל נפש בישראל או בעל התניא שבערב יום הכיפורים הציל האישה שקרעה ללדת ואחר לתפילת כל נדרי בעבורה ,גם אצל הרבי הרייץ נאסר בנעוריו כדי להציל את הכפרי ממאסר בגלל שוטר רמאי שפגע בכפרי.

גישה זו פרצה ביתר שאת בעת שהרבי שלח שליחי חבד לכל רחבי תבל כדי לתמוך גשמית ורוחנית ביהודים אף שרבים מאותם יהודים הנמצאים ברמה רוחנית ,נמוכה מצד קיום המצוות באותם מקומות.

גישת והחסידות  הזו -לראות את הטוב והאלוקי בכל יהודי! הן מודל עבורינו כיצד ובאיזו דרך אנו צריכים להתיחס לכל אחד גם ליהודי פשוט שבפשוטים!

גישה זו מעניקה העצמה רבה לילדים ולמתבגרות ומתבגרים כשהם חשים שמאמינים בהם !ומעריכים אותם !ורואים בהם טוב !

זה יוצר אמון טיפולי\ואמון בנפשם פנימה ,ומעצים אצלם את הצדדים החיוביים לאין ערוך.

סיכום דברים

אנו רואים כיצד גישת החסידות יכולה לשמש אנשי מקצוע  בהתווית כיוון ,ודרך יחודית לעוסקים בעבודה טיפולית !

אני תקווה שיותר ויותר אנשים יכירו את עולם החסידות ויצליחו לשאוב מהבאר החסידית דליים של תבונה,עומק,והדרכה,בעבודתם החינוכית או התרפיוטית.

.דבר שהינו כה משמעותי בבואם להנגיש סיוע ,כשהם נמצוידים בכילים חשובים,ובגישה מעצימה הרואה את הטוב בכל אדם,,,,,

ובדור תהפוכות זה בו בני הנוער מטלטלים לעיתים רבות עקב מהמורות החיים ,,דבר הפוגע ביכולתם לתפקד באופן נורמטיבי\ובשמחת חייהם\וביכולת שלהם להתחבר לערכי נצח.ובעיקר-

עד כמה משמעותית הגישה הזו ,,,בהבאת ריפוי מזור וקידום לבני ובנות ישראל באופן  של בכל דרכיך דעהו,ובצורה יחודית מקורית גאולית ,מיקצועית ,יצירתית ומהנה.בכל מקום בו הם נמצאים.


מקורות-

1]עולם מלשון העלם \ליקוטי דיבורים \עמוד 1004

שגם בדומם  ממש כמו אבנים  ועפר ןמים יש בחלינת נפש וחיות רוחנית  דהיינו בחינת התלבשות\שער היחוד והאמונה פרק א  \תניא לאדמור הזקן

2]וכעין זה היא היתלבשות באותיות בברואים\שער היחוד והאמונה פרק ב

3]תורה שהיתה מלובשת בנשמות ישראל\אגרת הקודש \פרק כה

4] כשירדו להתלבש בנבראים\קונטרס אחרון פרק יב

5]היד האלוקית הנסתרת ספר שולחן שבת עפ]י שיחות הרבי מליובביץ על פורים עמוד 251[

6]אהבת ישראל]פרק לב בתניא נפש אלוקית ממעל ממש

7]חיזוק הטוב ביהודי ובכל אדם\ספר ליקוטי דיבורים \חלק ה\עמוד 1006\שתי דרכים ברפואה [רפואה למחלה][מחזקים את הכוחות של האברים הבריאים וכו]

8]ראיית הזולת \ספר מצוות הצדקה\[לקוח מאיגרות הרבי מליובביץ]פרק יב עמוד טו [ובדומה לצדקה  שצריכה להינתן  בסבר פנים יפות ובשמחה והנותן [מתאונן עימו על צרתו]

9]]ריב”ק ,מדגיש גודל החשיבות דראיה [המעלים עינו] ב[נוגע למצוות הצדקה]ובס’הצדקה שם פרק יד עמוד מח

10]ספר החינוך וההדרכה \הרבי הרייץ

11]ספר ונפשי קשורה בנפשו על ספר החינוך וההדרכה לרבי הרייץ\הרב פרידמן פירושים

12]בכל דרכיך דעהו[שבמשך כל היום כולו לעשות לו יתברך דירה בתחתונים\ליקוטי שיחות\פרשת תרומה ]

13]לא לישבור -לקדש\שולחן שבת מתוך שיחות הרבי מליובביץ[ספר שמות\פרשת משפטים עמוד 173]

14]שולחן שבת\לא לישבור את הגוף -אלא עבודה עי שמחה וטוב לבב דווקא ולא בתעניות וסיגופים פרשת משפטים\עמוד 193

15] סיפור הבעשט והבצורת \והדרשן\תורה לא עי סיגופים ותעניות \כתר שם טוב

16]יחס לאחר\THE CHASSIDIK DIMENTION VOLUME 2 \VAYERAH\hospitality to wayfarers is even greater than recieving the DEVINE PRESENCE

17]העלם והתלבשות \מאמר באתי לגני .

18]על חינוך לא מתוך השפלה אלא מתוך הגבהה\אומנות ההגבה \הרבהח יחיאל הררי

19] מבוא לחסידות חבד הרב צייטלין היד

20]מורה לדור נבוך\מכתביו של הרבי מליובביץ

21]the rebbes directives

MY REBBE[22

23]אוהב ואהוב על אהבת ישראל של רבי לוי יצחק מברדיטשב.

24]עולם הדמיון והשימוש בו [ספר התניא לאדמור הזקן\פרק יד בסוף ופרק מב]

25]איתהפכה [מתוך שיחות הרבי לחודש אדר[ועל ידי זה מתווסף עוד יותר בברכה בכל הענינים גם בהפיכת כל הענינים של היפך-לברכה ולשמחה.,,,וכו,,ובהמשך שם[אז ימלא שחוק פינו שלימות דברי מזליה דבני ישראל ושלימות הפיכת החושך לאור והמר למתוק.

ועוד ספרים רבים שהל חסידות חבד אשר היוו עבורי השראה.