תפיסת השכל כמטרה לשינוי

Eliezer Asraf, Kfar Chabad, Israel
Essays 2019 / Personal Growth

שימוש בטכונלוגיה באופן נכון

הקדמה

בדור כשלנו, קשה לשים לב לכל פרט. אמנם המידע האגור בידינו רחב והנגישות גדולה מאי פעם ואולם כמו בכל דבר הקיים בעולמינו ישנם פרטים רבים כשלעיתים נדרש במידה מסוימת אחיזה רבה בכדי לשים לב לכל הפרטים ומשום שבמציאות בה אנו חיים נוכח האדם לראות כי בחוסר התייחסות לפרט מסוים הגם שנראה כזניח לחלוטין וחסר חשיבות הסבירות להיכשל בעשייה הגם שהיא חיובית והגם שתוכננה לפרטי פרטים עולה במידה מרובה ומשום כך מבין הוא כי לא די בהבנת המכלול ובהזנחת הפרט ועליו לתת חשיבות לכל דבר, קטן ככל שיהיה.

הפרט שנתפס כזניח שלבו של האדם לא שם ליבו איליו או שמא מסרב להתעסק בכך עקב חובות שיבואו בעקבות מסקנא כזו או אחרת היא ההתעסקות בנושאים הקשורים למאה ה21 שהביאו בפתחם מכשולים רבים, מערכת הרבנות ואף מערכת החינוך בכל רחבי העולם הוצרכה לחשב שוב ושוב האיך מתמודדים עם בעיות כדוגמת אלו אחת הבעיות המרכזיות בהוויה האנושית כיום היא השימוש הבלתי סביר והלא הגיוני עם הטלפונים החכמים המצויים בכל בית ובכל כיס, אמנם השימוש לרוב הוא לדברים חיוביים ואף הכרחיים אבל לעיתים לא שם האדם את לבו לגבולות שאותם השים לעצמו וגבולות נחלשים ללא הכר ובמקומם מופיעים גבולות חלשים יותר רחוקים יותר עד שקשה לשים אצבע בבירור ולומר היכן הוא מתחיל ובאיזו נקודה מסתיים.

מטרת הכתיבה

אנשים שעדיין לבם ברשות מוחם ששמו לב לנזק הרב על התועלת החלו לפעול באינטנסיביות רבה בכדי לנסות להשיב על כל פנים במקצת את השפיות האנושית ואולם על אף מאמצים אלו שינוי לא נראה באופק וזאת מכיוון שחושיו של האדם מתכהים הפחד מפני התוצאות הלא ידועות משטה במערכת השיקול מבלבל בין טוב לרע ובהמשך אף מקבע את האדם לכדי שיטת חיים שעליה התבטאו חז”ל “מצוות אנשים מלומדה” ובמילים פשוטות לא מחשבה ואף לא רגש עולים ולו לרגע קט למוחו וליבו של האדם והוא מנהל את חייו כרובוט שבלחיצת כפתור משנה את פניו ללא הכר.

רבות נכתב בנושא. כותבים רבים העלו על הכתב רעינות שונים על מקור ושורש הבעיה, על השוני הרב בין בעיה זו לבעיות אחרות העומדות על הפרק וכן על פתרונה ואולם ככולם התעסקו אותם הכותבים בפתרון חיצוני אשר יגביל את האדם וימנע ממנו את ההתמכרות ואת החשיפה לתכנים שאינם ראויים ומהם: סינון תכנים ברמות שונות, פיתוח ישומונים יעודיים אשר יקנו להורים שליטה על המכשיר שברשות ילדיהם, הרצאות שונות העוסקות במיתון השימוש וברכישת מיומניות לשליטה עצמית.

במאמר זה נעסוק במכלול הבעיות בבעיה האמורה ובפתרונן מזווית מעט שונה מהדרך הרגילה בה בדרך כלל נוטים לעסוק רובם של האנשים המתעסקים בנושא מורכב ורגיש זה.

ראוי לציין כי הפתרון המוצע הינו לכלל הבעיות ובמאמר זה נעסוק בבעיה ספציפית, נכון להשליך זאת גם בבעיות שונות אם זאת ראוי להתייחס לבעיה כזו או אחרת לגופה אבל הרעיון הכללי המובא כאן מועיל בכל בעיה ובעיה.

רובם של הפתרונות המוצעים לקהל עוסקות בדרך כלל בהגבלה עצמית, ככלל הגבלה עצמית היא שיטה שדרכה יכול האדם להגיע לפתרון רב של בעיות כי בהעדר הגבלה עצמית האדם עושה ככל העולה על רוחו בלי יכולת לשים ליבו להרס הרב היכול להיגרם כתוצאה מחוסר יכולת להגביל את עצמו. בכדי להגיע להגבלה עצמית ישנם כמה וכמה דרכים ומהם  האחד לימוד התנהגות, ‘מאלפים’ אדם לנהוג באופן מסוים במהותו הפנימית הוא נשאר כפי שהיה אך הוא אולף להתנהג בדרך הרצויה. האופן הנוסף הוא לימוד של החכמה עצמה – שינוי תודעתי.

ההסבר. השוני בין הרתעה לשוני בתודעה.

בכדי לגרום לאדם להימנע מדבר מסוים יוצרים אצלו “הרתעה” אדם המבין כי אם ימשיך בשיטתיות באותה הדרך יכול להגיע למצב שחזרה ממנו מורכבת ביותר. כל עניין ועניין נידון לגופו ולדוגמא אדם הצורך אלכוהול במידה מוגזמת אם יאמר לו כי באם ימשיך בצורת ההתנהלות הנוכחית יאבד את משפחתו ועד שיכול לאבד את חייו הדבר יימנע ממנו מלצרוך אלכוהול שיטה זו אמנם פותרת בעיות אבל אינה פותרת תפיסת עולם שגויה של האדם היא מפחידה אותו והפחד שמא יאבד דברים החשובים לו גורמת לו להפסיק באופן מיידי אבל הצורך גדול מאוד וברגע אחד יוכל לחזור לסורו.

לעומת זאת שינוי תודעתי יוכל לגרום לו לזנוח לחלוטין את דרכו המזיקה ומעצמו כלל לא ירצה בדבר וישנה את תפיסת עולמו.

במילים אחרות שינוי תודעתי עדיף על הרתעה שבהעדרה חוזר האדם לסורו (וכדוגמת אילוף חיה שאינה מבינה באמת את משמעות המעשה שמבצעת).

הרבי מלובביץ’ באחד מספריו (אגה”ק כ”ק אדמו”ר אגרת ו’שסו וראה וראה ספר השיחות התש”ב עמ’ מ) ממחיש זאת בצורה כזו: שתי אפשרויות יש לנהוג במקרה וגנב מגיע בכדי לגנוב האחד להרים קול צעקה ולגרום לגנב לברוח, דרך זו פותרת את הבעיה לכמה שעות כי לאחרי זה ישוב הגנב לסורו וברגע הראשון שיתאפשר לו לגנוב יעשה זאת בלי מחשבה על המעשה הבעייתי מצד עצמו הדרך השנייה היא לתפוס את הגנב ושוב אין לו יכולת ועד שאין לו רצון לגנוב וזאת נעשה על ידי כך שמסביר לגנב את משמעות המעשה שעשה, ומבין שמערכת האכיפה נועדה ליצור הגבלה אבל במידה מאוד מסוימת כי ההגבלה האמיתית עושה האדם במוחו, בשינוי תודעתי, בשינוי תפיסת העולם בה חי עד כה. זהו ההבדל בין ‘שיטת המוסר’ לבין ‘שיטת החסידות’ כדלהלן:

הקבלת ההסבר לקבלה וחסידות

ישנם ב’ שיטות ביהדות האחת נוקטת בגישה שכדי להתחבר לבורא העולם צריך לבטל את הגוף היינו לא לתת לגוף מקום ובאופן כזה מתחבר האדם למה שלמעלה ממנו היינו הבורא.

לעומת זאת שיטת החסידות נוקטת בעמדה שבכדי שאדם יתחבר לבוראו עליו לחזק את גופו ולנהוג כפי שכתב הרמב”ם בספרו (פ”ד ה”א) שהצורך בגוף בריא זה מדרכי הבורא ומוכרח בכדי להתחבר לבורא וכן להישמע להוראות הרופאים.

בסגנון אחר שיטת המוסר עוסקת בהרתעה ובעיקר עיסוקה הוא בשלילה לעומתה תורת החסידות עוסקת בחיוב היינו להסביר לאדם איך חיים על פי הוראות הבורא ייטיבו את חייו בכל דבר ודבר.

בכדי להבין יותר את השוני בין השיטות ידוע הסיפור על רבי יהונתן אייבשיץ שאחד מוויכוחיו הפילוסופיים הרבים עם הכמרים בארצו עסק בשאלה האם אפשר לשנות בעלי חיים ולאלף אותם להתנהג כבני אדם ממש הכמרים טענו שהדבר אפשרי ואילו רבי יהונתן סבר שבעל חיים גם אם הוא מאולף נשאר במהותו כפי שהיה והאילוף הוא חיצוני בלבד כל אחד מהצדדים נדרש להוכיח את צדקתו בוויכוח באחד הימים הוכנה סעודה גדולה כאשר המלצרים שהגישו את האוכל היו חתולים מאולפים הללו צעדו על שתי רגליהם בעוד בשתי ידיהם החזיקו מגשים עמוסים באוכל החתולים היו לבושים כמלצרים ואת צוואריהם קישטו פפיונים צבעוניים בכך ביקשו הכמרים להוכיח את צדקת טענתם לפיה אפשר לאלף ולשנות לגמרי בעלי חיים עד כי ישתוו בהתנהגותו לבני אדם אלא שאז פתח רבי יהונתן את קופסת הטבק שלו עכבר זעיר ומבוהל שנכלא בתוכה בלי משים זינק מתוכה החוצה באופן לא מפתיע השליכו החתולים המאולפים מידיהם את המגשים עם האוכל ופתחו במרדף אחרי העכבר הנמלט צדקתו של רבי יהונתן הוכחה לכול בעל חיים הוא בעל חיים והאילוף הוא חיצוני בלבד מסיפור זה אפשר להבין כי אדם חייב להבין ששינוי אמיתי חייב לבא מהמוח.

שיטת החסידות גורסת באופן שיטתי כי ההגבלה היא במוח בלבד וכי העבודה של האדם היא לחבר בין המוח לבין הלב היינו מידות האדם, “מוח שליט על הלב” זהו השיטה של חסידות חבד. ובאופן מופשט המוח מבין את הדבר המושכל ומשדר למידות – לרגש – שדבר זה אסור, דבר זה מותר, ובאופן כזה שולט האדם על מידותיו, ולא שרגש האדם שולט עליו ומכוונו. (תניא פרק י”ב)

איך עןשים את זה? – הקדמה

לאחר שהובהר כי השינוי שצריך האדם לבצע הוא במוחו בלבד צריך להבין איך בדיוק מבצעים כזה שינוי, איך גורמים לאדם להבין שהטכנולוגיה עם עוצמתה הרבה והתועלת הגדולה שמביאה בעקבותיה מחוללת נזק הרסני.

אין אפשרות להימנע לחלוטין משימוש בדברים אלו מכיוון שהתועלת שהם מביאים מרובה ויסתכל אדם בעולם ויראה שבכל דבר ודבר שקיים ישנה האפשרות להשתמש בזה לרעה ולטובה והאדם מחליט איזה שימוש יעשה בו ובכלל כל דבר בעולם קיים בכדי לעשות טוב לבני האדם וישנם אנשים שוטים שמשתמשים לרעה בדברים אלו ומשום אנשים אלו אי אפשר לבטל את הדבר עצמו (לקוטי שיחות חלק ט”ו עמ’ 46). ולדוגמא התועלת המרובה שמפיקים מהאש היא עצומה ואולם אף על פי כן השימוש לרעה באש הוא גדול, ולא יעלה אדם על דעתו לומר שמכיוון שמשתמשים באש זו לרעה ימנע משימוש באש שהרי מפני כמה אנשים שמשתמשים לרעה לא ימנע טוב מכלל האנשים.

ניצול הטכנולוגיה לדברים טובים הוא אכן הדבר הראוי ביותר ואמנם עדיין צריך להסביר לאדם בשכלו מדוע הדברים הלא טובים הם אינם טובים לו ויגרמו לו נזק של ממש ואם ימנע משימוש לא טוב וישתמש בזה לטובה חייו יהיו מאושרים.

איך עושים את זה? – בפועל

אופציה ראשונה לשינוי תפיסתי

לכל אדם בעולמינו יש ייעוד. אדם נברא עם רצונות עם דחפים עם יכולות אותם הוא מנצל להשגת יעדיו בין טוב ובין רע. אדם נברא על ידי הבורא כשם שבעל חיים נברא על ידי הבורא כך האדם נברא על ידי הבורא וההבדל שאצל בני האדם קיימת התבונה. וכשם שבבעל חיים הטביע הבורא רצונות כך גם בנו ישנם רצונות אמנם שונה רצון בעל החיים מרצון האדם, אדם המנווט על ידי שכלו רצונותיו הופכים לנעלים יותר מאשר בעל חיים. כל בר דעת מבין כי חיים מאושרים של בעל חי וחיים מאושרים של אדם שונים הם בתכלית ולא יעלה על הדעת שבמידה ויציעו לאדם כלוב מרווח ונאה למראה שאריות עצמות משובחות ומים וחלב לרוב יסכים לכך שהרי אושרו של האדם נמדד בדברים נעלים בהרבה מאושרו של הכלב. אותו הדבר גבי חיים על פי תורה מכיוון שיהודי נולד כיהודי עליו להבין כי נברא בצורה בה חיים על פי תורה הם אושרו האמיתי וכי בהעדר קיום התורה והמצוות אינו מגיע לאושר האמיתי.

דוגמא לכך אדם הבונה מכונה מכיוון שהוא בנה אותה רק הוא יודע כיצד היא פועלת וכיצד היא מגיבה ללחיצה כזו או אחרת ובמקרה שיבוא אדם ויעשה בה שימוש לא נכון ילחץ במקומות הלא נכונים יקלקל את המכונה ובמידה ויבוא אדם וישאל את מייצר המכונה מניין שאכן לחיצה זו פועלת כך ולחיצה זו פועלת כך ועד שיחלוק על מייצר המכונה כל אדם בר דעת יבין שאינו אלא טועה שהרי הוא הוא שהרכיב אותה ובוודאי יודע מה טוב לה ומה רע לה. (לקוטי שיחות חלק ב’ עמ’ 573)

אם אדם יבין במוחו את הדברים הללו יוכל לשנות את תפיסת עולמו שהרי מכיוון שהבורא ברא כל יצור על פני כדור הארץ הוא יודע כיצד צריך להפעיל את המערכת המורכבת הזו. ואם הבורא מצווה לבני האדם דבר מסוים עליו להבין כי דבר זה טוב בשבילו וכי אם יעשה אחרת יפעל בניגוד להוראות היצרן שהתוצאה שלהם ידועה.

הסבר זה מתאים לכל אדם באשר הוא. במידה ויבין שישנם דברים שעל פי הוראות היצרן אסורים יפנים שלא כל דבר שחושק חייב מיד לקבלו עליו לבדוק מה דעתו של היצרן על פעולה כזו או אחרת.

וגבי הבעיה הנידונה צריך האדם להפנים שכניסה למקומות שלילים גורמת הרס רב היהדות מגבילה דברים נוספים מאשר שאר העולם אולם בין אם הדבר אסור מבחינה אתית ובין אם הדבר אסור מבחינה דתית הפנמה של הדברים האמורים מחוללת שינוי גדול.

אופציה נוספת לשינוי תפיסתי

בהמשך לנכתב לגבי ב’ הדרכים בהימנעות מדבר בלתי רצוי ביחס לענינינו. דרך א’ לבוא ולומר לאדם שהשימוש באופן מתירני ופרוץ באינטרנט הינו דבר פסול מעיקרו וזאת משום שמביאה את האדם לכניסה למקומות השפלים ביותר הקיימים בעולם משפיעה על מוחו בצורה הרסנית ובמקרים מסוימים מדובר אף בדרך אל חזור. הן מהפן התוכני והן מהפן של מחסור באינטרקציה חברתית בין אישית. אפשר בנוסף להסביר לו שהוא מאבד קשר עם הסובבים אותו ויכול במקרים קיצוניים לנטוש את משפחתו עד מעשים מרחיקי לכת כגון התאבדות וכדו’. שיטה זו מוכיחה את עצמה לזמן קצר מב’ סיבות הא’ הפחד משתק לכמה שבועות ולאחמ”כ נחלש אט אט עד שהאדם שוכח מכך, הב’ למרות שהפחד קיים הרצון עז ובסיטואציות מסויומות עלול האדם לשכנע את עצמו מדוע דבר זה לא יביא לנזק עד שמדרדר לדברים גרועים בהרבה יותר.

לעומת זאת ניתן להסביר לו את התועלת הרבה הטמונה בכלי הטכנולוגיה השונים החל מהעברת מסרים מיידית וביצוע פעולות חיוביות לתועלת האנושות כולה, הנגשת מידע העוסק במגוון נושאים שביכולתם להועיל בכל דבר ודבר בחיים, שיעורים והרצאות במכלול הנושאים הקיימים, הצלת חיים בכל רגע נתון וכלה בדברים נוספים שאמנם לא הכרחיים אך בהחלט שימושיים כדוגמת חדשות וכדו’.

התעסקות בדברים חיוביים גורמת לכך שאדם אינו מתעסק בדברים שליליים אך יותר מכך ההבנה וההכרה על התועלת העצומה הנגרמת לעולם כתוצאה מהתעסקות מועילה ונכונה גורמת לאדם להבין ולרצות מעצמו להתעסק באותם הענינים ולדחות בשתי ידים את הדברים השליליים כך שבמידה שיעמוד מול מצב שבו עלול הוא לשקוע בדברים שלילים מיד יעמוד חזק מול אותו מצב ויוכל להתגבר וזאת משום שכלל לא מעוניין בזה מכיוון שמכיר בתועלת העצומה ולעומתה הנזק העצום הנגרם משימוש לא נכון.

במילים אחרות על האדם להתעסק בטוב שבדבר ובתועלת הרבה ולא להתעסק בשלילה שאמנם נצרכת אבל אינה צריכה להיות מודגשת. (ליקוטי שיחות חלק כ”ה עמ’ 19)

 

אז מה בפועל?

אדם צריך להפנים שחיים על פי הוראות הבורא אינם חלילה חיים של קושי או צער חלילה אלא ההיפך חיים כאלו הם חיים של אושר וסיפוק.

ראוי להדגיש כי כל השיטות הרבות שנכתבו בנושא הפתרונות הרבים הקיימים בעולם יעילים וטובים אך ראוי לשים לב שכדי שדבר זה ישפיע חובה על האדם לייצר שינוי במוחו בתפיסת העולם שלו שהרי בהרתעה כזו או אחרת אמנם יש פתרון אבל זהו פתרון נקודתי ולא שורשי והרי זה דומה לאדם הלוקח תרופה לשיכוך כאבים ולאחר שהפעתה של התרופה מתפוגג לוקח שוב פעם את אותה התרופה ואינו מבין שעליו ללכת לרופא שיבין מהי בדיוק הבעיה ויעזור לו לפתור את הבעיה משורשה. (ליקוטי שיחות מתורגמות חלק ב’ עמ’ 174 בשם הבעש”ט)

אדם המונח כל כולו בעשייה חיובית לטובת הציבור מלא סיפוק מעשייתו ובלי ששם לב נמנע ממילא מדברים שלילים, תורת החסידות לוקחת רעיון זה מהתורה, נאמר בפרשת וישב “והבור ריק אין בו מים” ומפרש רש”י על פסוק זה “אבל נחשים ועקרבים יש בו” ומסבירה תורת החסידות (לקוטי שיחות חלק ט”ו עמ’ 324) במילים אלו טמונה משמעות עמוקה, בור מלא מים לא נותן מקום למציאות של נחשים ועקרבים לעומת זאת בור ריק, יבש מכל לחלוחית של מים, מציאות נחשים ועקרבים סבירה ביותר.

משל זה מקישה תורת החסידות לחיי היום יום אדם העוסק במשך חייו בעשייה חיובית חוץ מכך שחש סיפוק עצום נמנע באופן ממילא מדברים שלילים, המציאות של דברים שלילים אינה מטרידה אותו מכיוון שעסוק רוב היום.

ככלל ידוע שאדם השקוע בדיכאון ככל שייכנס בתוך עצמו יותר בעייתו תתגבר עליו לעסוק בעשייה וכך אט אט יחזור למסלול חייו.

הוראות למעשה:

א. הבנת הבעיה והפנמתה – אדם צריך לדעת שהינו בבעיה להבינה לכל פרטיה ולאחרי זה להפנימה ולחוש שהינו במצב לא טוב, עצם ההבנה תגרום להקלה.

ב. רצון לשינוי – הדבר המרכזי ביותר בפתרון בעיות הוא היכולת לרצות להשתנות, לרצות לצאת מהמצב הלא טוב שהינו שרוי בתוכו כי בהעדר רצון שום דבר בעולם לא יוכל להוציאו מהמקום שהוא שרוי בו.

ג. שינוי תפיסה – הבנה שדבר המגביל הוא זמני בלבד והשינוי היחיד הנצרך הוא במוח, אם המוח יבין ממילא ירצה זאת ושוב לא יחזור לדרך הבעייתית.

א. הבנה שהבורא בקיא היטב בכל דבר ולבטח יודע איך ראוי שנחיה שהרי הוא יצר אותנו וכתוצאה מכך יבין שכשנמנע מדבר לא ראוי יועיל לו בגשמיות ממש.

ב. הבנה בטוב הגדול שיכול לצמוח כתוצאה מהתעסקות ולעומתה הנזק העצום.

ד. העלאת המודעות בזמנים קבועים – ככל שיתבונן האדם בדבר יפנימו יותר ויותר. קביעת זמנים מוגדרים מראש לחשיבה על הנושא מנקודת המבט המבוארת כאן.

ה. לעסוק בדברים חיוביים – אדם העוסק בדברים חיוביים נמנע מלעסוק בדברים שלילים ואף חש מכך סיפוק עצום.

לסיכום אדם המשנה תפיסת מוחו ובענינו מבין כי ציווי הבורא הינן חלק מהוראות היצרן וכן מתעסק בטוב ממילא נמנע מהלילה ומשנה את חייו ללא הכר.