ESSAYS| 2019

ESSAYSss| Harassment

Cyberbullying
‎מאי דסני עלך לחברך לא תעביד כפתרון לבעיית הבריונות ברשת

Yaacov Kurer, Israel

Essays 2018 / Harassment

בשנים האחרונות, בריונות ברשת היא תופעה נפוצה מאוד ברחבי האינטרנט. בריונות ברשת היא (כהגדרתה באתר ויקיפדיה[1]) תופעה חדשה יחסית, בה נעשה שימוש באינטרנט או בטלפון הנייד על מנת להשמיץ, להטריד, להביך, להפחיד, או לתקוף אדם אחר. זאת באמצעות בלוגים, אתרי אינטרנט, קהילות מקוונות, דואר אלקטרוני והרשתות החברתיות. היקף התופעה נרחב מאוד. ע”פ מחקרים שנעשו, אחד

Read More