אורות בכלים
Maintaining and Salvaging Relationships

By Chaim Heber, Be'er Sheva, Israel
Essays 2016

MyLife Essay Contest 2016

הקדמה

סיטואציה: מתנה שהובילה לקונפליקט

הייתם חושבים שמתנה יכולה להוביל לגירושין?

זה מה שקרה ליוני ויונית. הם הגיעו לייעוץ נישואין, כצעד אחרון לפני פירוק הזוגיות. היועץ ניסה ללכת אחורה ולברר היכן הכל התחיל. במהלך הפגישה יוני נשבר וסיפר בפנים מכורכמות כיצד קנה לה תכשיט יוקרתי מזהב מיד אחרי החתונה. יונית הגיבה בהסתייגות, בטענה שהתכשיט לא לטעמה. יוני התפרץ, יונית נפגעה. הטראומה חזרה על עצמה בווריאציות שונות בחיי הזוגיות. יוני הרגיש שהיא לא מוכנה לקבל ממנו ואותו, והמשבר היה בלתי נמנע.

הסיפור הזה חוזר על עצמו, לזוגות רבים, במינונים שונים. דווקא במערכות היחסים הקרובות ביותר, אנשים חווים התפרצות של רגשות שליליים כגון: תסכול, כעס, אכזבה, ואפילו שנאה.

הצגת הנושא: אורות בכלים

במאמר זה נדון בשאלות הבאות:

 • למה ואיך מערכות יחסים המושתתות על אהבה, מתדרדרות לכעסים ושנאה?
 • כיצד ניתן למנוע קונפליקטים מעין אלו מלכתחילה, וכיצד ניתן לפתור אותם בדיעבד?

הרעיון המרכזי מתבסס על עיקרון בתורת הקבלה והחסידות המכונה “שבירת הכלים”. עיקרון זה מבהיר מדוע יש רגשות שליליים דווקא במערכות יחסים קרובות, ומעניק לנו כלים למניעת קונפליקטים ופתרונם.

חלק ראשון: רקע תיאורטי

מושגי יסוד: אורות וכלים

תחילה עלינו להכיר שני מושגי יסוד בקבלה ובחסידות: “אורות” ו”כלים”. מה הכוונה?

“אור” מייצג משהו שמחפש ביטוי – שפע, אנרגיה, עוצמה, רצון, תובנה, רגש. “כלי” מייצג את מה שמכיל את האור ומאפשר לו להתבטא – מסגרת, מדיה, תבנית, צינור, פלטפורמה.

הנה כמה דוגמאות לאור וכלי:

 • נשמה וגוף
 • כוונה ומעשה
 • רעיון ומילים
 • אנרגיה ומוליך
 • יוזמה ואפשרות
 • נותן ומקבל

קיים שוני יסודי בין האור והכלי: ה”כלי”, מתוקף תפקידו להכיל, יש לו קיבולת מוגבלת ביחס לאור, והנטייה שלו היא לצמצם. לעומתו ה”אור” אינו בהכרח מוגבל, והנטייה שלו היא להתרחב. כאן טמון שורש הקונפליקט שבין האור והכלי.

הבעיה: שבירת הכלים

על פי הקבלה, יש שני מצבים ביחסים שבין האורות והכלים:

 • “עולם התיקון” – הוא המצב הרצוי של הרמוניה והתאמה בין האורות והכלים. עוצמתו של האור מאוזנת ומרוסנת, והכלי מצליח להכיל אותו בהצלחה. במקרה כזה, גם האור וגם הכלי מרוצים. זה ההסבר למה שנתפס בעינינו כתופעות חיוביות בעולמנו.
 • “עולם התוהו” – הוא מצב שבו האור עוצמתי ביחס לכלי. הכלי לא מצליח להכיל את האור, ואז מתרחשת בו “שבירת הכלים”. בעקבות השבירה, האור שהיה בכלי לא נעלם. הוא ממשיך להתקיים, אלא שבמקום ביטוי חיובי, הוא מחפש ביטוי אחר. כך האנרגיה החיובית עוברת טרנספורמציה והופכת לאנרגיה שלילית. שבירת הכלים היא המקור לתופעות השליליות שיש בעולמנו.

להמחשה, נשתמש בדוגמה קלאסית מאנרגיה חשמלית:

האנרגיה החשמלית היא ה”אור”. החוט המוליך הוא ה”כלי”. כאשר אחד תואם את השני, האנרגיה החשמלית מפעילה דברים חיוביים. אולם במצב של חוסר התאמה, נוצר קצר חשמלי, החוטים יכולים להישרף וקיימת סכנת התחשמלות. כלומר, במקום שהאנרגיה החשמלית תביא תועלת, בעקבות השבירה היא עלולה להביא נזק.

התיקון: בירור הניצוצות

הבנו באופן תיאורטי מה השורש של התופעות השליליות בעולם. איך זה עוזר לנו לפתור אותם?

הפיתרון טמון במושג הקבלי “בירור הניצוצות”. הרעיון הוא, שכיון שהאנרגיה השלילית במקורה הייתה אנרגיה חיובית, גם אחרי השבירה נשאר ניצוץ מהאנרגיה החיובית המקורית. בהתאם לכך, התיקון של האנרגיה השלילית הוא כאשר מצליחים לזהות ולגלות את האנרגיה החיובית המקורית שמאחורי זו השלילית, ולנתב אותה מחדש בצורה חיובית.

המחשה לכך אנו רואים במערכת היחסים המורכבת שבין שני האחים יעקב ועשיו. שניהם הגיעו מהורים צדיקים, כלומר שהאנרגיה המקורית היא חיובית; ובכל זאת בתוצאה הסופית יעקב יצא צדיק, ואילו עשיו יצא רשע. מדוע?

הסיבה לכך: יעקב מייצג את “עולם התיקון”. האנרגיות שלו מרוסנות, והוא יודע להכיל ולבטא אותם כהלכה, בצורה חיובית. עשיו מייצג את “עולם התוהו”. הוא אדמוני, ויש לו אנרגיות חזקות יותר מאחיו. דווקא בגלל עוצמת האנרגיות, הוא לא מצליח לבטא אותם בצורה חיובית ומצומצמת, וכך הוא חווה את “שבירת הכלים”. העוצמה החיובית עוברת טרנספורמציה, והופכת להיות עוצמה שלילית של שנאה, רצח, כעס ורשעות.

ההבנה על “שבירת הכלים” של עשיו, מאפשרת ליעקב לתקן את השבירה. הוא מבין שלאחיו יש אנרגיות חזקות וגבוהות משלו, ובהתאם לכך מחפש דרך לגלות את הצד החיובי שבו. לעשות טרנספורמציה הפוכה, מאנרגיה שלילית לחיובית. זה פשר המעשים שהוא נוקט לקראת המפגש עם עשיו: יעקב שולח אליו מנחה יקרה, קורא לו “אדוני” שמונה פעמים ומשתחווה בפניו שבע פעמים. בכך יעקב משדר לעשיו: אני יודע שיש לך עוצמה חיובית, שיש לי הרבה מה לקבל ממך.

השיטה עובדת. היא מצליחה ליצור שינוי של 180 מעלות, מאנרגיה שלילית לחיובית. הכעס העצום של עשיו מתהפך לקירבה גדולה, לפחות לכמה רגעים, כלשון הפסוק: “וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו” (בראשית לג, ד).

להלן ציטוט מספר תורה אור (פרשת וישלח) של  בעל התניא, המסביר את עיקרון שבירת הכלים, ובהתאם לכך את סיפור יעקב ועשיו:

וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו כו’. הנה ידוע שיעקב שורשו הוא מבחינת שם “מה” דעולם התיקון, ושורשו של עשיו הוא מבחינת עולם התוהו. והאורות דתוהו הם גדולים מאוד, ולא יכלו להתלבש בתוך הכלים. ונסתלקו מהכלים, והן בחינת מקיפים, והכלים נשברו ונפלו למטה. לכן היה עשיו שלמטה רשע. אבל מצד שורש שורשו במקיפים דתוהו – הרי האורות דתוהו הם למעלה מהאורות דתיקון…

וזהו “ויחבקהו” – שעשיו חיבק את יעקב. ובכל מקום הזכר מחבק, וכמו שכתוב “וימינו תחבקני”, שהמשפיע מחבק את המקבל ומקיפו מכל צד, להגביהו למעלה כו’. לפי שעשיו שורשו מבחינת מקיף מעולם התוהו.

אך הדרך שיגיע לזה הוא על ידי… “וישתחו ארצה שבע פעמים” – בחינת נפילת אפיים, ללקט ניצוצין, “עד גישתו עד אחיו”, פירוש עד שגישש ופגע באחיו, דהיינו שליקט את הטוב שבעשיו…

ואחר כך ויבכו – הנה בכיה היא מפני שמחה או מרירות… ועניין זה היה גם כן גבי יעקב ועשיו, שהיה התגלות בחינת כתר למעלה מעלה עם מה שנפל מטה מטה בריחוק בשבירת הכלים. עשיו ויעקב – כמו שני אחין שלא ראו זה את זה זמן רב מאז היה שבירת הכלים.

חלק שני: תובנות מעשיות

המקור לרגשות שליליים

עיקרון “שבירת הכלים”, יכול להסביר ולפתור אינספור תופעות בחיינו[1]. אנו נתמקד במאמר זה ברגשות שליליים הנוצרים דווקא במערכות יחסים עם אנשים קרובים.

הנחת היסוד של מערכת יחסים קרובה היא, שהקשר מושתת על אנרגיה חיובית של אהבה וכדומה. הכול מתחיל ב”אור”. מאידך, ברגעים מסוימים הקשר מתפוצץ ומביא לכעס, תסכול ואפילו שנאה. לפי עיקרון “שבירת הכלים”, הסיבה ברורה: כאשר הכלי לא מכיל כהלכה את האור, האור חווה שבירה והופך לאנרגיה שלילית. לכן דווקא מערכות יחסים קרובות מועדות לרגשות שליליים בעוצמה גדולה, משום שמה שמזין אותם – אלו רגשות חיוביים בעוצמה גדולה. באורח פרדוקסלי, ככל שעוצמת הרגש החיובי גדולה יותר, גדל הסיכון שהכלי לא יצליח להכיל אותו ותהיה בו שבירה.

להמחשה, ניקח כמה סוגי רגשות חיוביים, ונראה כיצד הם הופכים לרגשות שליליים בעקבות השבירה.

התהליך רגש 1 רגש 2 רגש 3
האור ציפיה איכפתיות אהבה
הכלי מציאות התנגדות חוסר קבלה
אחרי השבירה אכזבה כעס שנאה

תובנה זו, נותנת לנו דרכים הן למניעת קונפליקטים לפני השבירה, והן לפיתרונם אחרי השבירה.

לפני השבירה: התאמה בין האור והכלי

כל אחד מאיתנו נמצא לפעמים בצד האור ולפעמים בצד הכלי. כאשר אנו מעניקים, אנו בצד האור; וכאשר אנו מקבלים, אנו בצד הכלי.

תחילה עומד בפנינו האתגר למנוע את השבירה מלכתחילה. דבר זה אפשרי כאשר יוצרים התאמה ואיזון בין האור והכלי. הדבר דורש מודעות מצד שני הצדדים:

 • מצד האור – נדרשת מודעות שהאור צריך להיות מרוסן ומותאם לפי יכולת הקיבול של הכלי. אם יש לך ציפיות גבוהות, עליך לנסות ולהתאים אותן למציאות; אם יש לך רצון להעניק, עליך לבדוק מה וכמה הצד השני מסוגל לקבל; אם יש לך שאיפה ליזום, כדאי לבדוק מה האפשרויות והאמצעים העומדים לרשותך.
 • מצד הכלי – זו המודעות שהכלי תפקידו להכיל את האור ולא לדחות אותו. אם בן הזוג נותן לך מתנה, תפקידך לקבל אותה בשמחה; אם מרעיפים עליך אהבה, תפקידך להעריך ולהכיל אותה; עולים לך רעיונות, נסה למצוא דרך כלשהי לבטא אותם.

אחרי השבירה: שיחזור האור והפנייתו לכלי מתאים

לעיתים אנו נמצאים לאחר מעשה, לאחר השבירה. התרחש פיצוץ, הייתה התפרצות של כעס, וכעת מסתובבות אנרגיות שליליות במערכת היחסים. מה התיקון בדיעבד?

הסיפור הבא יראה לנו כיצד שני צעדים יכולים ליצור תיקון של 180 מעלות, להפוך את האנרגיה בחזרה משלילית לחיובית. התלמוד מספר (בבא מציעא פד, א) על “ריש לקיש”, שהיה עבריין מסוכן. ראה אותו רבי יוחנן, ובאמצעות שתי מילים החזיר אותו בתשובה: “חילך – לאורייתא”. בתרגום לעברית: “העוצמה שלך – לתורה”. איך הוא הצליח?

רבי יוחנן נקט שני צעדים לתיקון:

 • “חילך” – במקום לראות אותו כעבריין, דהיינו את האנרגיה השלילית שאחרי השבירה; רבי יוחנן ראה אותו כאדם עוצמתי, דהיינו שהוא מצא את האנרגיה החיובית המקורית מלפני השבירה. בכך אמר לו: “יש בך עוצמה מדהימה”.
 • “לאורייתא” – אחרי זיהוי ושיחזור האנרגיה החיובית, רבי יוחנן מצא לה כלי מתאים וחיובי. “את כל העוצמה שלך אתה יכול לבטא בלימוד התורה”. ואכן, עוצמתו של ריש לקיש מצאה ביטוי בתורה, בכך שעל כל הלכה שאמר רבי יוחנן, ריש לקיש היה מקשה לא פחות מ-24 (!) קושיות.

בדומה לכך, עבודת התיקון שאחרי השבירה דורשת שני צעדים כלליים:

 • שיחזור האור – יש לחפש ולשחזר את האנרגיה החיובית המקורית שהזינה את האנרגיה השלילית. למצוא את הציפיה המקורית שהזינה את האכזבה; לזהות את האיכפתיות שהזינה את הכעס; להכיר את האהבה שהזינה את השנאה.
 • הפנייתו לכלי מתאים – כעת צריך למצוא לאור החיובי כלי כלשהו שיוכל להכיל אותו בצורה חיובית. למצוא דרך כלשהי להגשים חלק מהציפיה; לבטא את אותה איכפתיות; לממש את אותה אהבה.

חלק שלישי: צעדים ליישום

את התובנות הללו, נהפוך כעת לסדרה ברורה ומעשית של צעדים ליישום.

שאלון מודעות למניעת השבירה

השאלונים הבאים יאפשרו לכם לזהות את מערכת היחסים שבין האור והכלי בחייכם, ולהגיע למודעות שתמנע מראש מצב של שבירת הכלים. סמנו בעיגול את התשובה הנכונה.

בחן את תפקודך כ’אור’:

 1. זוגיות: האם כשאני מבטא אהבה, בן הזוג מרוצה מהדרך שבה בחרתי? כן / לא / חלקי
 2. הורות: האם בדרך כלל הילדים מסוגלים לעמוד בדרישות שלי? כן / לא / חלקי
 3. חברה: האם כשאני מעיר לזולת, הוא מגיב באופן חיובי? כן / לא / חלקי

בחן את תפקודך כ’כלי’:

 1. זוגיות: כשבן הזוג מציע יוזמה כלשהי, האם בדרך כלל אני משתף פעולה? כן / לא / חלקי
 2. הורות: האם אני מגלה סבלנות לילדים שלי, ונותן לכל אחד את המקום שלו? כן / לא / חלקי
 3. כללי: כשאומרים לי ביקורת, האם אני מוכן להקשיב? כן / לא / חלקי

אם רוב התשובות הם “כן” – יש איזון והרמוניה בין האור והכלי. אם רוב התשובות הם “לא” – אין איזון בין האור והכלי, ונדרשת עבודה אישית של ריסון האור והכלת הכלי. אם רוב התשובות הם “חלקי” – המצב סביר, אך אפשר לשפר אותו.

רשימת צעדים לתיקון השבירה

כאשר אנו פוגשים רגשות שליליים במערכות היחסים הקרובות שלנו, כגון זוגיות, הורות וכדומה, נוכל לפעול לתיקון על ידי שלושת הצעדים הבאים:

 1. חיפוש האור – להאמין שבודאי הכול מתחיל באור, באנרגיה חיובית, ובהתאם לכך לחפש מהי האנרגיה חיובית המסתתרת מאחורי הרגשות השליליים. חישבו לעצמכם משפטים כמו:
  • אכזבה – “למה הוא כל כך שבור? מה הוא ציפה שנעשה?”
  • כעס – “מדוע הוא התפרץ? ממה היה איכפת לו כל כך?”
  • שנאה – “אני בטוח שהוא אוהב אותי. מה גרם לו להתבטא באופן של שנאה?”
 2. גילוי האור – אחרי שהאור נמצא, יש להתייחס אליו ולתת לו ביטוי. לשדר לזולת את המסר שאנו רואים את האנרגיה החיובית המקורית שלו. לומר לו משפטים כמו:
  • אכזבה – “וואו, כמה רצית שנצליח בפעולה הזו”
  • כעס – “אני רואה שזה היה לך מאוד חשוב”; “רואים שאיכפת לך ממני”
  • שנאה – “במחשבה לאחור, אני מבין שרצית לבטא כלפיי המון אהבה”
 3. הפניית האור לכלי מתאים – אחרי שהאור של הזולת התגלה, כעת צריך למצוא לו כלי שיצליח להכיל אותו. הנה דוגמה למשפטים שמכוונים את האור באופן חיובי:
  • אכזבה – “הרצון שלך היה מצוין. בוא ננסה לעשות את זה בדרך אחרת”
  • כעס – “ראיתי שהיה חשוב לך לצאת אתמול. אני מעריך את העובדה שאיכפת לך מהקשר בינינו, ומציע שנקבע זמן קרוב ליציאה”
  • שנאה – “באמת אשמח לקבל מתנה. אולי כדאי שנלך ביחד לקנות לי מתנה, או שתקנה מלכתחילה מתנה עם פתק החלפה”

סיכום

הכרנו ארבעה מושגים בקבלה ובחסידות: “אור”, “כלי”, “אור בכלי” ו”שבירת הכלים”. ראינו כיצד מושגים אלו משפיעים על מערכות יחסים, רגשות חיוביים ורגשות שליליים. למדנו כיצד למנוע את “שבירת הכלים”, ומה הצעדים לתיקון במקרה שכבר הייתה “שבירת הכלים”. כך נגיע למטרה הנכספת: הרמוניה.

[1] לדוגמה, ד”ר ברוך כהנא, בספרו “שבירה ותיקון”, משתמש בעיקרון “שבירת הכלים” כדי ליצור תיאוריה פסיכולוגית כוללת, שתסביר הן את הצדדים החיוביים והן את הצדדים השליליים באדם. תיאוריה שכזו תכיל בתוכה הן את האמירה של שיטת הלוגותרפיה, שהאדם ביסודו מחפש משמעות, דהיינו אנרגיה חיובית; והן את האמירה של שיטת הפסיכואנליזה, שהאדם מלא ביצרים ודחפים אפלים, דהיינו אנרגיה שלילית.