Happiness: A 5 Step Program

By Yitzhak Francis, Arad, Israel
Essays 2016

MyLife Essay Contest 2016

 

ה-שמחה!

התורה בכלל ותורת החסידות בפרט, דהיינו מהחוק ה״יבש״ של התורה וכן בטעמים הנסתרים והרוחניים ביותר שבה, השמחה תופסת מקום מרכזי.

כך גם בחיי האדם מהתחום הפיזיולוגי הבריאותי לתחום הנפשי והרוחני, לשמחה תפקיד משמעותי ומובחר.

בקיצור כולם רוצים להיות בשמחה שמחה בעליונים ובתחתונים.

החיים לא תמיד שמחים זאת עובדה!

בן אדם בעצמו גם כן לא תמיד בשמחה ובכל זאת האם ניתן להגיע למצב כזה?

לכוון נכון

אדמור הצמח צדק אומר: ״מי שחושב מחשבות משמחות ,נזהר מלדבר דיבורי עצבות ומרה שחורה ומתנהג כאילו הוא שמח – סופו להיות שמח באמת״

אדם חושב ומרגיש ששמחה זה דבר מזדמן אם בהרגשה ,בשפה המדוברת- מצב רוח ובין במציאות, בשפה המדוברת -מקריות.

שמחה זה דבר לא מתוכנן וספונטני שלא ניתן לשלוט בו.

התורה נותנת הוראה עיבדו את ה׳ בשמחה החסידות נותנת כלים לממש את ההוראה הלכה למעשה.

מהסוף להתחלה

נתחיל מהסוף להתחלה ובלשון תורת החסידות- פנימיות התורה- המעשה הוא העיקר. השמחה תלויה במעשים של האדם אם במחשבה שלו (חושב מחשבות משמחות)

אם בדיבורים שלו (נזהר מלדבר דיבורי עצבות ומרה שחורה) אם במעשים-עשיה (מתנהג כאילו הוא שמח) סופו להיות שמח באמת- א׳מ׳ת׳ א׳ אות ראשונה ,ת׳ האות האחרונה ,מ׳ בדיוק באמצע בתוספת האותיות הסופיות. שמחת אמת מההתחלה כולל האמצע עד הסוף. נצא יחדיו למסע בעקבות השמחה האמיתית. ה-שמחה בה׳ הידיעה למען ידע כל אחד כיצד ניתן לממש את חייו בשמחת אמת בכל יום מחדש.

ה׳ (5) שלבים

ה-ש-מ-ח-ה

ש׳ שינוי,מ׳ מהות/מידות,ח׳ חשיבה, ה׳ הפנמה וה׳ הידיעה,דע את ה׳ אלוקיך.

ונתחיל מהש׳ שינוי בשלושה מובנים כשם שהאות ש׳ מורכבת משלושה קוים.

שינוי בהשקפה או בהסתכלות על החיים.

אחד מהדברים הראשונים שתורת החסידות מלמדת עולם מלשון העלם. העולם מעלים ומסתיר את האמת ורק אם נלמד להסתכל עליו נכון יותר ובלשון החסידות נתבונן נבין כיצד האשליה שהוא מעניק לנו היא בסך הכל אחיזת עיניים ותו לא. בתור צעד ראשון של הכלי המדהים הזה נבין ונתבונן שכל מה שרואים בעולם הוא בעצם רק מה שחשוף לראיה דהיינו חיצוני. נבין שכבר בשלב הראשון עשינו צעד ענק אנחנו מתחילים להתבונן בנסתר בחלק הנעלם וככל שנחשוף אותו יותר כך נבין ונראה את התמונה השלימה.  נתבונן בעצמינו פנימה ונגלה שיש לנו שמחה פנימית שונה בתכלית מהשמחה החיצונית. השמחה החיצונית שנקראת שמחת הגוף שמחה מהחומר הכלה והנפסד לעומת שמחת הנפש שיש בה תעצומות אין סופיות ( יבואר בהמשך) ומקום אינטימי ואישי שמשויך אך ורק למקום שבו האדם מתחבר לעצמו ושמה הוא שמח בצורה הכי פשוטה וטבעית.

שינוי גם במובן של היכולת לקבל את מצב כמו שהוא ולראות בו את הטוב. היכולת שמגלה שכל מה שקורה הוא הטוב האמיתי. הקבלה היא היכולת לקבל את השינוי ולהתאים את עצמי למצב במקום להמשיך ולהילחם בו בין במודע ובין באין מודע.

מאותה הנקודה שמכילים את השינוי מתחיל התהליך של השינוי האמיתי. להיות החכם שרואה את הנולד. חכ״ם ראשי תיבות- חצי כוס מלאה.

לדעת לזהות את הטוב שמעניק לי השינוי כבר בשלב הראשוני הוא היכולת להשתמש בשינוי הראשון שאומר שהטוב עדין נעלם ועתיד להתגלות.

שינוי במובן גם אני משתנה וזה השינוי האמיתי שמתחולל העולם על פי התורה הוא לא רק העלם אלא עולם השקר ממש. פירוש הדבר שכאשר אנו מנסים לשנות את העולם לא נצליח לעולם בלי לשנות משהו בעצמינו.

אדם גימטריה מ”ה. מה מבטא את הביטול מה השינוי שעלי לעשות בעצמי על מנת שאלך ואמצא את הטוב המשמח האמיתי.

שינוי אות שין שמתחברת עם האות י׳.

שינוי-שין וי׳. י׳ היא האות שמבטאת את החכמה וחכמה זה ענין של ביטול. בעיקר ביטול האגו שמחזק את הנעלם שבעולם כי אין עולם אלא יש אני. אני במובן אגואיסטי והאנוכי ששם את עצמו במרכז.

החסידות רוצה שנתחבר לאני ממקום שמחבר אותו לאין סוף אפשרויות, אין סוף יכולות ואין סוף כוחות. אני הוא מוגבל וכך הוא גם רואה את הדברים.  אם הוא פגע בי אז אני נעלבתי וכאן ישנו ים סוף שחוסם את האדם מלנוע הלאה ולחצות את הים ולראות שהאין סוף הוא האמת שתאפשר לו להיות הוא באמת( יבואר בהמשך)

אני אותיות אין. אני בגימטריה ס״א בלשון הקבלה ראשי תיבות סיטרא אחרא ( הצד האחר הצד האפל שמחכה להפיל את האדם לתוך המלכודת האפילה שלו, המרה השחורה, היצר הרע)

מצד שני אני בהיפוך אין כשיש ביטול של האני הוא מתהפך לטוב ושמה יכול להיכנס הטוב האמיתי ס״א הופך לא״ס בלשון הקבלה אין סוף ( אין סוף של טוב שרוצה רק להיטיב ולגלות שהטוב הוא באמת מאין סופי)

כמו שפעם מישהו שאל את הרבי איפה אלוקים נמצא והרבי ענה לו איפה שרק תיתן לו להיכנס ולהיות.

סיכום האות ש׳ – להבין שהעולם מסתיר את האמת.

תרגיל- להתבונן בעצמי לנסות להבין שיש בי תוכן פנימי שמבטא דבר נוסף על הגוף. כדי לחדד את התובנה להיזכר במישהו שבהתחלה היה נראה במראה החיצוני שלו מרתיע או דוחה וכשהכרנו אותו גילינו שהוא מיוחד ונחמד וכו׳

הש׳ השניה לקבל את השינוי שלא תלוי בי ולהתמקד בשינוי שיש לי שליטה עליו.

תרגיל- להיזכר במקרה שהיה נראה לי רע והסתיים או השתנה לטובה על ידי הפעולות שלי. ם

הש׳ השלישית שין וי׳.  לבטל את האני ולגלות את האין. היש האמיתי הוא מהאין. יש בכל אחד יש אמיתי שמתגלה כאשר הוא מאפשר להרגש של היש להתבטל ולהכניס שם יותר את השקט הנפשי שמחובר לאין סוף (ב״ה)

תרגיל- לדבר על עצמי בגוף שלישי

לדבר על האין סוף שקיים בהויה ולקרב את זה לכוחות שלי. אני יכול , אני רוצה , יש בי משהו שעוד לא גיליתי על עצמי וכו׳

האפשרויות הן רבות ומעניינות.

מ׳ מהות/מידות

עיקר העבודה מתחילה אחרי האות ש׳ של השמחה.

לגלות את המהות ובלשון החסידות לגלות את הנפש האלוקים. את האלוקים שבתוכי.

בשלב השני לאפשר לו להיות שם ולתת לו לאט לאט להיות בכל מידה ומידה.

פעם שאלו חסיד בשם מוטלה קוזלינר שהרבי אמר לו לקנות לאשתו מתנה מה המידה שלה והוא ענה שכולה במידת החסד.

להכיר את המהות שלנו זה גם להכיר את המהות של העולם ואז להחדיר את זה בכל שבעת המידות שבנפש.

הדבר אולי שהכי גורם לבן אדם לא להיות בשמחה או אפילו להיות עצוב זה שהוא לא מכיר במהותו ממילא גם לא מכיר במהות העולם שבו הוא מקיים את שליחותו.

אדם שמכיר במהותו מכיר בתפקידו ומרגיש מלא וגדוש במשמעות בכל רגע ורגע שעובר.

כמו כן מתמודד נכון עם הקושי והאתגר שקיים בדרך להגשמת היעוד.

מהי המהות?

״יצר האדם רע מנעוריו״

בהחלט שישנה התמודדות עם הרע. הרע שבעולם, הרע שבנפשנו. אך מהי המהות האמיתית של האדם?

אדם בגימטריה מה. ניתן לומר שמהותו של אדם הוא להבין מה הוא.

רמז נוסף שמופיע בשם הכללי של המין האנושי אדם מלשון אדמה לעליון.

לכל אדם יש את החלק הכללי של מהותו והיא נמצאת ברמז זה. השאיפה הכלל אנושית לחפש איך ומה גורם לו להידמות לבוראו. דימיון שמגלה אותו בעצמו כי כך נברא אדם בצלמו ודמותו.

ה-מה מרמז בצורה ברורה גם איך ניתן לגלות זאת. תורת החסידות מסבירה   שתחושה של ענווה וביטול הגאווה מבטלים את התחושות של הכעס והדיכאון. למה דהיינו בשביל מה אני קיים (אין אני נבראתי אלא לשמש את קוני). ממילא העיסוק של אותו אדם הוא בעיקר ובתכלית שכל מה שקיים בעולמו אמור לשרת תכלית זו. אדם זה מלא וגדוש בתוכן של ערך עליון ומשמעות בחייו ומחזק את הקשר שלו לעיקר נפשו ונותן נפשו המקור לכל הנבראים ולכל הנפשות.

בהתאם לזה אדם צריך להבין את מקום הרע בעולמו. יצר האדם רע מנעוריו דהיינו יכול וצריך לנער אותו מעליו. כיוון שהרע אינו מהות בפני עצמו הרע נוצר על מנת שאתגבר עליו על ידי חיזוק של החיבור לטוב.

סיכום האות מ׳-

לגלות את המהות. האדם נברא לתכלית של הטוב.  הרע נוצר על מנת שהחיבור אל הטוב יהיה יותר אמיתי וחזק.

תרגיל-

לתרגל את גילוי המהות על ידי עבודת המידות.

כל יום לעשות לפחות מעשה חסד פשוט אחד כגון לומר למישהו מילה טובה בין אם אנו מכירים אותו או לא מכירים אותו, לתת צדקה וכו׳

לתרגל את מידת האיפוק לנסות לחכות כמה דקות לפני שאני עושה משהו שמאוד מתחשק לי, לנסות לחכות לפני שאני אומר משהו שאני רוצה להגיד.

ח׳ חשיבה חיובית.

נושא החשיבה הוא קריטי בכל הקשור לשמחת האדם.

למעשה כבר הזכרנו את השלב הראשוני בעבודת המחשבות שקשורה בשינוי ההשקפה לגבי החיים ומפתחת את החכמה האמיתית של האדם.

(חכמה-ביטול ,חכ״ם חצי כוס מלאה)

עתה נעסוק בחשיבה חיובית ובפיתוח מיומנויות חשיבה שמלמדים אותנו לשלוט על המחשבות שלנו.

שמח נוטריקון שם-מח

כשאנו לומדים לשים את המח במקום הנכון אנו לומדים להיות השולטים במחשבות והשולטים ברגש שלנו.

הדבר הזה מורכב שלושה שלבים.

הראשון הוא להציב יעד ומטרה.

כשאין למחשבה כיוון אז המחשבה משוטטת.

רבות מחשבות בלב איש. כשהרגש הוא הדומיננטי ואין למחשבה התעסקות באיך להגשים מטרה וממילא להיות עסוקה בלתכנן המחשבה נהיית חסרת הגדרה ובהירות ואז יש המון נושאים שעליהם היא מתפרסת.

בכל רגע יש לאדם מטרה והיא גם מתחלקת לאופנים של מקום זמן ולב.

בלשון התורה עש״ן עולם=מקום,שנה=זמן,לב=נפש. בלשון המדוברת ׳מז״ל׳ מקום זמן ולב. אדם צריך לחשב את המקום הזמן והלב שלו בהתאם למטרה והיעד שלו בחיים. גם כאן אנו חייבים להיות מאוד מדויקים להקשיב טוב ללב שלנו כדי שנדע את הרצון האמיתי שלנו. נתחיל קודם מהקשבה למצב המנטלי הרוחני כיוון ששמה עלינו ליצוק את התוכן שמה המטרה היא שלנו. המצב הפיזי הוא שידור של מה שהגוף החומרי דורש מאיתנו ממילא המטרות שם הם כבר מוגדרות מראש ולרוב מוכתבות כך ששם פחות נשקיע מחשבה.

השלב השני הוא ללמוד לחשוב טוב כפשוטו. כמה שיותר מחשבות של עידוד שמחה והצלחה בכל מובן אפשרי יעזרו לי לחיות בדינמיקה שמיצרת אנרגיה וכח חיוני. השלב הזה עובד על עיקרון האור והחושך.

לפי הכלל הידוע שמצב של חושך הוא מצב של העדר אור. ז״א שבמילים פשוטות מתי שאין אור- מחשבות טובות נכנס החושך- מחשבות שליליות. לפי זה צריך להיות עסוק בכמה שיותר סוגים ואופנים של חשיבה חיובית משמחת.

שלב שלישי פיתוח מיומנויות חשיבה והתבוננות. מהחשיבה היזומה והאקטיבית אנחנו עוברים לשלב שבו אנו מנסים לראות איך זה משפיע לנו על הבנת הדברים פרוש וניתוח הענינים. לשלב הזה אנו מעדכנים ומזכירים את הנושא של ההסתכלות שלנו על החיים מהשלב שבו עשינו שינוי והבנו שהעולם הוא מקום שמסיר את האמת דהיינו את התמונה הרחבה. בשלב זה נתבונן על חיינו ונראה את התמונה הרחבה.

על ידי החשיבה הזו אנו יודעים להתאים את הצרכים שלנו למידות שלנו כפי שהרבי הצמח צדק ממשיל זאת לבגד:״הלבושים צריכים להיות מתאימים למידת האדם,ואם הלבושים גדולים ממדתו, הרי לא זו בלבד שאינם מסייעים להליכה אלא אדרבה- הם עוד מסתבכים בין הרגליים ומפריעים להליכה״.

מצב זה נקרא ׳דעת רחבה׳ ובלשון הרבי מילובאוויטש:״כשדעתו רחבה משער הוא נכון את מהותו, ובמילא מרגיש, שמה שנותנים לו מלמעלה, הרי זה מצד חסדו יתברך, ובמילא אינו מתלונן ואינו רודף אחרי יותר מזה, ביודעו שגם מה שיש לו הוא רק מצד מדת החסד״.

אז הוא נהיה חכם באמת. חכ״ם- ח-וטף כ-ל מ-צוה. ממילא גם שמח באמת. ידוע ומפורסם שעשו שאלון של כמה אלפי אנשים בנוגע לשמחה. מתוך כל האלפים אלה שהעידו על עצמם שהם שמחים העידו גם שהם מתעסקים בעשיה טובה שאיכשהו תורמת לחברה והיא מעבר לשעות עבודתם.

מצווה מלשון צוותא וחיבור. חיבור בין אדם לחברו ובין אדם למקום.

מי שהעיקר הוא הרוחניות אצלו ולא הגשמיות/חומריות מגיע למצב של ״טוב לב משתה תמיד״. שמח תמיד כי הרוחניות היא המצב שחושף את מצבו האמיתי ממילא את דרך התיקון שלו האמיתי ממילא תחושת שלמות וממילא את תמונת המצב שבה העולם נמצא.

אפשר לומר שהעיקרון של החשיבה החיובית הוא בדומה לעיקרון של האור והחושך.

מצב של חושך הוא העדר האור. חושך יש כשהשמש שוקעת כשלא הודלק אור.

במחשבות שלנו המצב הוא בדיוק אותו דבר ,מתי יהיו לנו מחשבות שליליות כשלא הדלקנו מספיק את המחשבות הטובות והמשמחות שלנו.

סיכום שלב החשיבה

החשיבה החיובית מתחלקת לשלושה שלבים.

שלב ראשון- יעד ומטרה

תרגיל לדוגמא: לקחת דף ולרשום עליו 5 מטרות יומיות ו5 מטרות לתווך של שנה מעכשיו.

שלב שני-חשוב טוב.

לתרגל חשיבה חיובית 3 פעמים ביום לחשוב על דברים טובים ולהודות עליהם (שמע ישראל-ש-חרית מ-נחה ע-רבית דהיינו תבין ישראל בוקר צהריים ערב)

שלב שלישי-׳דעת רחבה׳

לחשוב למי אני יכול לעשות טובה היום גם במובן הרוחני וגם במובן הגשמי.

ה-הפנמה

לפי החסידות השאיפה היא להיות פנימי כי היום הכל נמצא בפנימיות.

וכל התהליך של השמחה האמיתית הוא כדי להגיע לשמחה פנימית.

בשלב זה אנו חוזרים לראשי תיבות מז״ל ומתמקדים בלב.

עלינו לדעת להקשיב ללב שלנו.

לפי אדמור הזקן יש לנו שני חללים בלב. חלל שמאלי וחלל ימני. החלל השמאלי מלא בדם דם זה החומר שדרכו עוברים גם החילוף חומרים שבדם וגם הרצונות החומריים, הגופניים. החלל הימני הוא פנוי שמה נמצאים הרצונות הרוחניים של האדם הרצונות שצריך ליצוק לתוכם את התוכן ואת המשמעות להגדיש להם זמן איכותי של הקשבה והבנה.

רצון פנימי שמגלה את השמחה הפנימית.

סיכום- תרגילי הקשבה לרצון הפנימי ע״י מיקוד בתוכן ובמשמעות החיים ולא ברצונות של הגוף להבדיל.

ה׳- השמחה

והגענו לה׳ של השמחה בה׳ הידיעה.

דע את ה׳ אלוקיך.

אמונה קיימת אצל כל אחד בין אם הוא מודע לזה או לא מודע לזה ואפילו ברמות הכי גבוהות. רק שהאמונה היא כח שאם אתה לא מאמן אותו הוא נשאר דבר מקיף ולא מפעיל בחיים ולפעמים אפילו מפעיל בכיוון מנוגד למה שאתה מאמין. כמו הסיפור המפורסם של הגנב שלפני שהוא פורץ לבנק הוא מוציא כיפה שם על הראש ומבקש מאלוקים שיעזור לו להצליח בגניבה! הגנב מאמין שיש אלוקים ואפילו פונה אליו אבל לא מבין ולא יודע את ה׳ ולא יודע מה באמת ה׳ רוצה ממנו והבקשה היא ההפך המוחלט מרצון זה.

האמונה צריכה להפוך להבטחה והמניע שלה הוא הביטחון. הביטחון הוא היכולת להחדיר את האמונה לפנימיות ואז היא הופכת להיות הביטחון שלך. הביטחון שמצד אחד תעסוק בטוב ומצד שני לא תיפול לרע. הביטחון שתמיד תוכל לחזור ולמצוא את הדרך ותדע תמיד לאן היא מובילה.

ההבטחה והביטחון שתוכל להתמיד בהיצמדות לאמונות שבהתאם לאמונה שבתוך תוכך.

אמונה פשוטה בה׳ אחד שהוא למעשה באחדות פשוטה שמובילה לשמחה פשוטה שנקראת שמחה בטהרתה. שמחה שלימה שמבטאת גם את הקשר לגאולה אם גאולה פרטית ואם גאולה כללית.

השמחה שנמצאת בהרמוניה המופלאה של הבריאה. היכולת שלי להתחבר לבורא ולהבין שככל שאני מתחבר אליו הוא נותן לי כוחות שפורצות גדר ומראות לי את חלקי בעולם.

מגלות לי שיש לי שליחות מיוחדת עם תפקיד מיוחד שבגלל זה ה׳ שלח את נשמתי לעולם הזה. שליח בגימטריה שמח.

עד השליחות המיוחדת של דור זה והוא להביא לימות המשיח ממש. (משיח= שמח עם האות י׳ שמבטאת את 10 כוחות נפשו)

אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה.

גם אם אדם מוצא את עצמו קצת הולך בחושך ובחושך היא קצת מאבד את הדרך. מה הוא באמת רוצה ,איך מגשימים את הרצון הזה, איפה הרצון הזה מתקשר לכוחותיו וכשרונותיו וכו׳…

״גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי״

כשהוא ייזכר שיש מי שברא את העולם וברא את הנבראים והפרטים ופרטי הפרטים ובתוכם אותו בעצמו ידע שיש לו מטרה בבריאה ויחשוב על המטרה שלשמה הכל קיים. תרגיל סיכום:כשחושב על זה יתעורר ברצון הפשוט למסור את כל כוחותי לאלוקות.

מחשבה זו מגלה את אהבתו הטבעית לעצמו ולבוראו (לאלוקות) ואז יגיע לגילוי של אהבה בלתי מוגבלת אהבה כמו של צדיק אמיתי שאוהב את ה׳ בלי שום פניה וכן לשמחה שכזאת שהיא שמחה אין סופית.

סיכום: על מנת להיות שמח עלינו להיות מודעים לכוחות האלוקיים שממלאים את העולם וממלאים את עצמנו.להקשיב לקולנו הפנימי ולנסות לזהות מתי אנחנו מדברים עם ה׳ ולפעמים מבקשים ממנו דברים. לנסות להעביר את זה לכתב או לדיבור בקול.

נעוץ תחילתן בסופן

נסיים במשפט חביב שמסכם את המאמר

מועד,דומע,עומד,מדוע,מודע ומועד.

פירושו אדם מתחיל ללכת ומועד מהנפילה כואב לו אז הוא בוכה אחרי שנעמד שואל מדוע הוא נפל ואז הוא מודע ומגיע למועד מלשון מועדים לשמחה.

כך נסגר לו מעגל בחיים של כל אחד והמטרה הסופית היא שכולנו נהיה שמחים באמת.

 

מקורות:

מאמר פ׳ תשא,שושן פורים קטן התשי״ז

התוועדות פ׳ תשא,שושן פורים קטן התשי״ז

שיחת פ׳ כי-תצא התשמ״ח

תניא פרקים כ״ז

על המחבר

צחי יצחק פרנסיס יליד חיפה. בוגר אונ׳ תל אביב בלימודי משחק. דרך בית חב”ד באונ׳ התקרב לחסידות חבד. בוגר ישיבת תומכי תמימים רמת אביב. כיום
נשוי עם 5 ילדים ב”ה. משמש היום כשליח בבית חבד ים המלח ומאמן אישי מוסמך ע״פ חסידות
                                                   ומרצה בתחום במסגרת פעילות הבית חב”ד בבתי מלון בים המלח